πŸ”΄ HONGKONG SELASA

25 Comments

Add a Comment
 1. KUMAT HARIAN

  5740==> 167 KMT
  6394==> 167 KMT
  0191==> 167 KMT
  4236==> 167 KMT
  9554==> 167 KMT
  8936==> 167 KMT
  5911==> 167 KMT
  1298==> 167 KMT
  3904==> 167 KMT
  2743==> 167 KMT
  4503==> 167 KMT
  4626==> 167 KMT
  2007==> 167 KMT
  6851==> 167 KMT
  8800==> 167 KMT
  8978==> 167 KMT
  4705==> 167 KMT
  5382==> 167 KMT
  9429==> 167 KMT
  0449==> 167 KMT
  7489==> 167 KMT
  7693==> 167 KMT
  9360==> 167 KMT
  6153==> 167 KMT
  2070==> 167 KMT
  8135==> 167 KMT
  8256==> 167 KMT
  7523==> 167 KMT
  3368==> 167 KMT
  4896==> 167 KMT
  2125==> 167 KMT
  6297==> 167 KMT
  3806==> 167 KMT
  2385==> 167 KMT
  8738==> 167 KMT
  6624==> 167 KMT
  2636==> 167 KMT
  5979==> 167 KMT
  0096==> 167 KMT
  3580==> 167 KMT
  8762==> 167 KMT
  4412==> 167 KMT
  8099==> 167 KMT
  1651==> 167 KMT
  1657==> 167 KMT
  2465==> 167 KMT
  5917==> 167 KMT
  3795==> 167 KMT
  2214==> 167 KMT
  6020==> 167 KMT
  7957==> 167 KMT
  8535==> 167 KMT
  0829==> 167 KMT
  7085==> 167 KMT
  6206==> 167 KMT
  1760==> 167 KMT
  8676==> 167 KMT
  3178==> 167 KMT
  2169==> 167 KMT
  0839==> 167 KMT
  5868==> 167 KMT
  9233==> 167 KMT
  6529==> 167 KMT
  7939==> 167 KMT
  7994==> 167 KMT
  4199==> 167 KMT
  8155==> 167 KMT
  0742==> 167 KMT
  2742==> 167 KMT
  2536==> 167 KMT
  6992==> 167 KMT
  5127==> 167 KMT
  4602==> 167 KMT
  1113==> 167 KMT
  3758==> 167 KMT
  9902==> 167 KMT
  8918==> 167 KMT
  2726==> 167 KMT
  6932==> 167 KMT
  2580==> 167 KMT
  7688==> 167 KMT
  3112==> 167 KMT
  0822==> 167 KMT
  6084==> 167 KMT
  6918==> 167 KMT
  1472==> 167 KMT
  0949==> 167 KMT
  1601==> 167 KMT
  3992==> 167 KMT
  4023==> 167 KMT
  5473==> 167 KMT
  5210==> 167 KMT
  9948==> 167 KMT
  9188==> 167 KMT
  3570==> 167 KMT
  6353==> 167 KMT
  2805==> 167 KMT
  8920==> 167 KMT
  4359==> 167 KMT
  8255==> 167 KMT
  1753==> 167 KMT
  6370==> 167 KMT
  1862==> 167 KMT
  7605==> 167 KMT
  8979==> 167 KMT
  9281==> 167 KMT
  3075==> 167 KMT
  5039==> 167 KMT
  7925==> 167 KMT
  9078==> 167 KMT
  5837==> 167 KMT
  2785==> 167 KMT
  9294==> 167 KMT
  6873==> 167 KMT
  5983==> 167 KMT
  8005==> 167 KMT
  0788==> 167 KMT
  2291==> 167 KMT
  3231==> 167 KMT
  0186==> 167 KMT
  1985==> 167 KMT
  9229==> 167 KMT
  3892==> 167 KMT
  5006==> 167 KMT
  0439==> 167 KMT
  0469==> 167 KMT
  2070==> 167 KMT
  9960==> 167 KMT
  2042==> 167 KMT
  1990==> 167 KMT
  4798==> 167 KMT
  0938==> 167 KMT
  1091==> 167 KMT
  1296==> 167 KMT
  0339==> 167 KMT
  2807==> 167 KMT
  1299==> 167 KMT
  7293==> 167 KMT
  9359==> 167 KMT
  2291==> 167 KMT
  0389==> 167 KMT
  3246==> 167 KMT
  5959==> 167 KMT
  9938==> 167 KMT
  6847==> 167 KMT
  4607==> 167 KMT
  6045==> 167 KMT
  8869==> 167 KMT
  1487==> 167 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_2_3_4_5_8_9

 2. KUMAT HARIAN

  2214==> 145 KMT
  6020==> 145 KMT
  7957==> 145 KMT
  8535==> 145 KMT
  0829==> 145 KMT
  7085==> 145 KMT
  6206==> 145 KMT
  1760==> 145 KMT
  8676==> 145 KMT
  3178==> 145 KMT
  2169==> 145 KMT
  0839==> 145 KMT
  5868==> 145 KMT
  9233==> 145 KMT
  6529==> 145 KMT
  7939==> 145 KMT
  7994==> 145 KMT
  4199==> 145 KMT
  8155==> 145 KMT
  0742==> 145 KMT
  2742==> 145 KMT
  2536==> 145 KMT
  6992==> 145 KMT
  5127==> 145 KMT
  4602==> 145 KMT
  1113==> 145 KMT
  3758==> 145 KMT
  9920==> 145 KMT
  8918==> 145 KMT
  2726==> 145 KMT
  6932==> 145 KMT
  2580==> 145 KMT
  7688==> 145 KMT
  3112==> 145 KMT
  0822==> 145 KMT
  6084==> 145 KMT
  6918==> 145 KMT
  1472==> 145 KMT
  0949==> 145 KMT
  1601==> 145 KMT
  3992==> 145 KMT
  4023==> 145 KMT
  5473==> 145 KMT
  5210==> 145 KMT
  9948==> 145 KMT
  9188==> 145 KMT
  3570==> 145 KMT
  6353==> 145 KMT
  2805==> 145 KMT
  8920==> 145 KMT
  4359==> 145 KMT
  8255==> 145 KMT
  1753==> 145 KMT
  6370==> 145 KMT
  1862==> 145 KMT
  7605==> 145 KMT
  8979==> 145 KMT
  9281==> 145 KMT
  3075==> 145 KMT
  5039==> 145 KMT
  7925==> 145 KMT
  9078==> 145 KMT
  5837==> 145 KMT
  2785==> 145 KMT
  9294==> 145 KMT
  6873==> 145 KMT
  5983==> 145 KMT
  8005==> 145 KMT
  0788==> 145 KMT
  2291==> 145 KMT
  3231==> 145 KMT
  0186==> 145 KMT
  1985==> 145 KMT
  9229==> 145 KMT
  3892==> 145 KMT
  5006==> 145 KMT
  0439==> 145 KMT
  0469==> 145 KMT
  2070==> 145 KMT
  9960==> 145 KMT
  2042==> 145 KMT
  1990==> 145 KMT
  4798==> 145 KMT
  0938==> 145 KMT
  1091==> 145 KMT
  1296==> 145 KMT
  0339==> 145 KMT
  2807==> 145 KMT
  1299==> 145 KMT
  7293==> 145 KMT
  9359==> 145 KMT
  2291==> 145 KMT
  0389==> 145 KMT
  3246==> 145 KMT
  5959==> 145 KMT
  9938==> 145 KMT
  6847==> 145 KMT
  4607==> 145 KMT
  6045==> 145 KMT
  8869==> 145 KMT
  1487==> 145 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_2_3_6_7_8_9

 3. KUMAT HARIAN

  4236==> 147 KMT
  9554==> 147 KMT
  8936==> 147 KMT
  5911==> 147 KMT
  1298==> 147 KMT
  3904==> 147 KMT
  2743==> 147 KMT
  4503==> 147 KMT
  4626==> 147 KMT
  2007==> 147 KMT
  6851==> 147 KMT
  8800==> 147 KMT
  8978==> 147 KMT
  4705==> 147 KMT
  5382==> 147 KMT
  9429==> 147 KMT
  0449==> 147 KMT
  7489==> 147 KMT
  7693==> 147 KMT
  9360==> 147 KMT
  6153==> 147 KMT
  2070==> 147 KMT
  8135==> 147 KMT
  8256==> 147 KMT
  7523==> 147 KMT
  3368==> 147 KMT
  4896==> 147 KMT
  2125==> 147 KMT
  6297==> 147 KMT
  3806==> 147 KMT
  2385==> 147 KMT
  8738==> 147 KMT
  6624==> 147 KMT
  2636==> 147 KMT
  5979==> 147 KMT
  0096==> 147 KMT
  3580==> 147 KMT
  8762==> 147 KMT
  4412==> 147 KMT
  8099==> 147 KMT
  1651==> 147 KMT
  1657==> 147 KMT
  2465==> 147 KMT
  5917==> 147 KMT
  3795==> 147 KMT
  2214==> 147 KMT
  6020==> 147 KMT
  7957==> 147 KMT
  8535==> 147 KMT
  0829==> 147 KMT
  7085==> 147 KMT
  6206==> 147 KMT
  1760==> 147 KMT
  8676==> 147 KMT
  3178==> 147 KMT
  2169==> 147 KMT
  0839==> 147 KMT
  5868==> 147 KMT
  9233==> 147 KMT
  6529==> 147 KMT
  7939==> 147 KMT
  7994==> 147 KMT
  4199==> 147 KMT
  8155==> 147 KMT
  0742==> 147 KMT
  2742==> 147 KMT
  2536==> 147 KMT
  6992==> 147 KMT
  5127==> 147 KMT
  4602==> 147 KMT
  1113==> 147 KMT
  3758==> 147 KMT
  9902==> 147 KMT
  8918==> 147 KMT
  2726==> 147 KMT
  6932==> 147 KMT
  2580==> 147 KMT
  7688==> 147 KMT
  3112==> 147 KMT
  0822==> 147 KMT
  6084==> 147 KMT
  6918==> 147 KMT
  1472==> 147 KMT
  0949==> 147 KMT
  1601==> 147 KMT
  3992==> 147 KMT
  4023==> 147 KMT
  5473==> 147 KMT
  5410==> 147 KMT
  9948==> 147 KMT
  9188==> 147 KMT
  3570==> 147 KMT
  6353==> 147 KMT
  2805==> 147 KMT
  8920==> 147 KMT
  4359==> 147 KMT
  8255==> 147 KMT
  1753==> 147 KMT
  6370==> 147 KMT
  1862==> 147 KMT
  7605==> 147 KMT
  8979==> 147 KMT
  9281==> 147 KMT
  3075==> 147 KMT
  5039==> 147 KMT
  7925==> 147 KMT
  9078==> 147 KMT
  5837==> 147 KMT
  2785==> 147 KMT
  9294==> 147 KMT
  6873==> 147 KMT
  5983==> 147 KMT
  8005==> 147 KMT
  0788==> 147 KMT
  2291==> 147 KMT
  3231==> 147 KMT
  0186==> 147 KMT
  1985==> 147 KMT
  9229==> 147 KMT
  3892==> 147 KMT
  5006==> 147 KMT
  0439==> 147 KMT
  0469==> 147 KMT
  2070==> 147 KMT
  9960==> 147 KMT
  2042==> 147 KMT
  1990==> 147 KMT
  4798==> 147 KMT
  0938==> 147 KMT
  1091==> 147 KMT
  1296==> 147 KMT
  0339==> 147 KMT
  2807==> 147 KMT
  1299==> 147 KMT
  7293==> 147 KMT
  9359==> 147 KMT
  2291==> 147 KMT
  0389==> 147 KMT
  3246==> 147 KMT
  5959==> 147 KMT
  9938==> 147 KMT
  6847==> 147 KMT
  4607==> 147 KMT
  6045==> 147 KMT
  8869==> 147 KMT
  1487==> 147 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_2_3_5_6_8_9

 4. AEx

  1601==> 123578 CT
  3992==> 567912 CT
  4023==> 345790 CT
  5473==> 901356 CT
  5210==> 234689 CT
  9948==> 567912 CT
  9188==> 789134 CT
  3570==> 890245 CT
  6353==> 567912 CT
  2805==> 890245 CT
  8920==> 890245 CT
  4359==> 345790 CT
  8255==> 901356 CT
  1753==> 789134 CT
  6370==> 890245 CT
  1862==> 456801 CT
  7605==> 456801 CT
  8979==> 456801 CT
  9281==> 678023 CT
  3075==> 345790 CT
  5039==> 345790 CT
  7925==> 890245 CT
  9078==> 123578 CT
  5837==> 890245 CT
  2785==> 567912 CT
  9294==> 345790 CT
  6873==> 890245 CT
  5983==> 345790 CT
  8005==> 789134 CT
  0788==> 456801 CT
  2291==> 901356 CT
  3231==> 890245 CT
  0186==> 456801 CT
  1985==> 890245 CT
  9229==> 345790 CT
  3892==> 456801 CT
  5006==> 678023 CT
  0439==> 678023 CT
  0469==> 901356 CT
  2070==> 567912 CT
  9960==> 234689 CT
  2042==> 901356 CT
  1990==> 901356 CT
  4798==> 234689 CT
  0938==> 901356 CT
  1091==> 456801 CT
  1296==> 123578 CT
  0339==> 345790 CT
  2807==> 890245 CT
  1299==> 234689 CT
  7293==> 789134 CT
  9359==> 901356 CT
  2291==> 901356 CT
  0389==> 123578 CT
  3246==> 123578 CT
  5959==> 901356 CT
  9938==> 345790 CT
  6847==> 901356 CT
  4607==> 901356 CT
  6045==> 567912 CT
  8869==> 890245 CT
  1487==> 456801 CT
  .
  .
  KUMAT 2__3__7__8

 5. Cdmbty

  6153==>012467 CT
  2070==>123578 CT
  8135==>456801 CT
  8256==>234689 CT
  7523==>789134 CT
  3368==>234689 CT
  4896==>567912 CT
  2125==>345790 CT
  6297==>456801 CT
  3806==>901356 CT
  2385==>234689 CT
  8738==>567912 CT
  6624==>901356 CT
  2636==>456801 CT
  5979==>678023 CT
  0096==>123578 CT
  3580==>123578 CT
  8762==>890245 CT
  4412==>789134 CT
  8099==>345790 CT
  1651==>678023 CT
  1657==>012467 CT
  2465==>789134 CT
  5917==>123578 CT
  3795==>123578 CT
  2214==>012467 CT
  6020==>890245 CT
  7957==>678023 CT
  8535==>567912 CT
  0829==>789134 CT
  7085==>890245 CT
  6206==>345790 CT
  1760==>901356 CT
  8676==>789134 CT
  3178==>567912 CT
  2169==>678023 CT
  0839==>123578 CT
  5868==>234689 CT
  9233==>234689 CT
  6529==>901356 CT
  7939==>901356 CT
  7994==>567912 CT
  4199==>345790 CT
  8155==>890245 CT
  0742==>890245 CT
  2742==>234689 CT
  2536==>234689 CT
  6992==>678023 CT
  5127==>678023 CT
  4602==>345790 CT
  1113==>890245 CT
  3758==>234689 CT
  9920==>123578 CT
  8918==>234689 CT
  2726==>678023 CT
  6932==>890245 CT
  2580==>890245 CT
  7688==>678023 CT
  3112==>890245 CT
  0822==>345790 CT
  6084==>123578 CT
  6918==>234689 CT
  1472==>901356 CT
  0949==>789134 CT
  1601==>890245 CT
  3992==>012467 CT
  4023==>890245 CT
  5473==>123578 CT
  5210==>890245 CT
  9948==>789134 CT
  9188==>012467 CT
  3570==>234689 CT
  6353==>890245 CT
  2805==>234689 CT
  8920==>345790 CT
  4359==>456801 CT
  8255==>901356 CT
  1753==>890245 CT
  5039==>456801 CT
  7925==>234689 CT
  9078==>678023 CT
  5837==>789134 CT
  2785==>890245 CT
  9294==>789134 CT
  6873==>901356 CT
  5983==>678023 CT
  8005==>234689 CT
  0788==>901356 CT
  2291==>890245 CT
  3231==>789134 CT
  0186==>678023 CT
  1985==>567912 CT
  9229==>567912 CT
  3892==>234689 CT
  5006==>890245 CT
  0439==>567912 CT
  0469==>901356 CT
  2070==>789134 CT
  9960==>012467 CT
  2042==>012467 CT
  1990==>789134 CT
  4798==>890245 CT
  0938==>789134 CT
  1091==>890245 CT
  1296==>567912 CT
  0339==>890245 CT
  2807==>789134 CT
  1299==>567912 CT
  7293==>456801 CT
  9359==>901356 CT
  2291==>567912 CT
  0389==>567912 CT
  3246==>456801 CT
  5959==>567912 CT
  9938==>456801 CT
  6847==>567912 CT
  4607==>890245 CT
  6045==>890245 CT
  8869==>901356 CT
  1487==>123578 CT
  .
  .
  KUMAT 0__4__6__9

 6. AemlEc

  5210==> 13 LK
  9948==> 24 LK
  9188==> 24 LK
  3570==> 02 LK
  6353==> 24 LK
  2805==> 79 LK
  8920==> 02 LK
  4359==> 57 LK
  8255==> 02 LK
  1753==> 68 LK
  6370==> 91 LK
  1862==> 24 LK
  7605==> 46 LK
  8979==> 35 LK
  9281==> 68 LK
  3075==> 02 LK
  5039==> 68 LK
  7925==> 91 LK
  9078==> 79 LK
  5837==> 57 LK
  2785==> 24 LK
  9294==> 35 LK
  6873==> 35 LK
  5983==> 79 LK
  8005==> 91 LK
  0788==> 02 LK
  2291==> 68 LK
  3231==> 24 LK
  0186==> 57 LK
  1985==> 35 LK
  9229==> 35 LK
  3892==> 57 LK
  5006==> 24 LK
  0439==> 35 LK
  0469==> 46 LK
  2070==> 91 LK
  9960==> 35 LK
  2042==> 24 LK
  1990==> 24 LK
  4798==> 80 LK
  0938==> 79 LK
  1091==> 57 LK
  1296==> 91 LK
  0339==> 91 LK
  2807==> 80 LK
  1299==> 02 LK
  7293==> 80 LK
  9359==> 24 LK
  2291==> 91 LK
  0389==> 02 LK
  3246==> 68 LK
  5959==> 79 LK
  9938==> 35 LK
  6847==> 24 LK
  4607==> 80 LK
  6045==> 02 LK
  8869==> 57 LK
  1487==> 68 LK

 7. CimlKf

  3075==> 18 LE
  5039==> 29 LE
  7925==> 29 LE
  9078==> 29 LE
  5837==> 29 LE
  2785==> 96 LE
  9294==> 52 LE
  6873==> 41 LE
  5983==> 96 LE
  8005==> 52 LE
  0788==> 63 LE
  2291==> 29 LE
  3231==> 29 LE
  0186==> 41 LE
  1985==> 63 LE
  9229==> 30 LE
  3892==> 74 LE
  5006==> 52 LE
  0439==> 41 LE
  0469==> 52 LE
  2070==> 85 LE
  9960==> 07 LE
  2042==> 74 LE
  1990==> 96 LE
  4798==> 07 LE
  0938==> 96 LE
  1091==> 52 LE
  1296==> 30 LE
  0339==> 29 LE
  2807==> 74 LE
  1299==> 52 LE
  7293==> 74 LE
  9359==> 52 LE
  2291==> 07 LE
  0389==> 29 LE
  3246==> 63 LE
  5959==> 96 LE
  9938==> 96 LE
  6847==> 63 LE
  4607==> 52 LE
  6045==> 41 LE
  8869==> 29 LE
  1487==> 30 LE

 8. AembKf(ty)

  5210==> 05 LE
  9948==> 83 LE
  9188==> 83 LE
  3570==> 83 LE
  6353==> 49 LE
  2805==> 49 LE
  8920==> 38 LE
  4359==> 83 LE
  8255==> 50 LE
  1753==> 27 LE
  6370==> 05 LE
  1862==> 38 LE
  7605==> 16 LE
  8979==> 94 LE
  9281==> 38 LE
  3075==> 16 LE
  5039==> 38 LE
  7925==> 05 LE
  9078==> 72 LE
  5837==> 83 LE
  2785==> 27 LE
  9294==> 49 LE
  6873==> 16 LE
  5983==> 27 LE
  8005==> 50 LE
  0788==> 27 LE
  2291==> 27 LE
  3231==> 27 LE
  0186==> 83 LE
  1985==> 83 LE
  9229==> 16 LE
  3892==> 50 LE
  5006==> 27 LE
  0439==> 61 LE
  0469==> 27 LE
  2070==> 27 LE
  9960==> 49 LE
  2042==> 83 LE
  1990==> 27 LE
  4798==> 94 LE
  0938==> 72 LE
  1091==> 94 LE
  1296==> 27 LE
  0339==> 16 LE
  2807==> 83 LE
  1299==> 72 LE
  7293==> 38 LE
  9359==> 83 LE
  2291==> 50 LE
  0389==> 38 LE
  3246==> 72 LE
  5959==> 94 LE
  9938==> 27 LE
  6847==> 83 LE
  4607==> 83 LE
  6045==> 83 LE
  8869==> 83 LE
  1487==> 16 LE

 9. CdmbKc

  5210==> 69 LE
  9948==> 47 LE
  9188==> 58 LE
  3570==> 70 LE
  6353==> 81 LE
  2805==> 14 LE
  8920==> 58 LE
  4359==> 58 LE
  8255==> 81 LE
  1753==> 47 LE
  6370==> 14 LE
  1862==> 81 LE
  7605==> 47 LE
  8979==> 25 LE
  9281==> 69 LE
  3075==> 58 LE
  5039==> 81 LE
  7925==> 03 LE
  9078==> 81 LE
  5837==> 70 LE
  2785==> 70 LE
  9294==> 81 LE
  6873==> 47 LE
  5983==> 70 LE
  8005==> 03 LE
  0788==> 47 LE
  2291==> 92 LE
  3231==> 36 LE
  0186==> 70 LE
  1985==> 58 LE
  9229==> 14 LE
  3892==> 25 LE
  5006==> 14 LE
  0439==> 25 LE
  0469==> 69 LE
  2070==> 81 LE
  9960==> 81 LE
  2042==> 92 LE
  1990==> 14 LE
  4798==> 36 LE
  0938==> 47 LE
  1091==> 92 LE
  1296==> 03 LE
  0339==> 92 LE
  2807==> 47 LE
  1299==> 58 LE
  7293==> 58 LE
  9359==> 58 LE
  2291==> 25 LE
  0389==> 81 LE
  3246==> 58 LE
  5959==> 14 LE
  9938==> 03 LE
  6847==> 81 LE
  4607==> 25 LE
  6045==> 36 LE
  8869==> 69 LE
  1487==> 25 LE

 10. CgtyEc

  3758==> 03
  9920==> 10
  8918==> 09
  2726==> 10
  6932==> 09
  2580==> 07
  7688==> 05
  3112==> 05
  0822==> 04
  6084==> 05
  6918==> 07
  1472==> 06
  0949==> 05
  1601==> 09
  3992==> 08
  4023==> 11
  5473==> 07
  5210==> 07
  9948==> 08
  9188==> 06
  3570==> 04
  6353==> 09
  2805==> 04
  8920==> 06
  4359==> 10
  8255==> 07
  1753==> 11
  6370==> 05
  1862==> 11
  7605==> 05
  8979==> 11
  9281==> 08
  3075==> 12
  5039==> 10
  7925==> 04
  9078==> 06
  5837==> 10
  2785==> 11
  9294==> 08
  6873==> 06
  5983==> 09
  8005==> 04
  0788==> 11
  2291==> 08
  3231==> 11
  0186==> 09
  1985==> 06
  9229==> 07
  3892==> 08
  5006==> 12
  0439==> 05
  0469==> 04
  2070==> 05
  9960==> 12
  2042==> 08
  1990==> 10
  4798==> 06
  0938==> 04
  1091==> 09
  1296==> 04
  0339==> 11
  2807==> 11
  1299==> 12
  7293==> 12
  9359==> 10
  2291==> 06
  0389==> 09
  3246==> 09
  5959==> 12
  9938==> 09
  6847==> 09
  4607==> 11
  6045==> 07
  8869==> 10
  1487==> 10 Off Shio

 11. AamlEd

  8535==> 09 12
  0829==> 03 06
  7085==> 04 07
  6206==> 07 10
  1760==> 01 12
  8676==> 10 01
  3178==> 07 10
  2169==> 07 10
  0839==> 09 12
  5868==> 03 06
  9233==> 08 11
  6529==> 01 12
  7939==> 05 08
  7994==> 09 12
  4199==> 09 12
  8155==> 05 08
  0742==> 07 10
  2742==> 07 10
  2536==> 03 06
  6992==> 04 07
  5127==> 06 09
  4602==> 06 09
  1113==> 04 p7
  3758==> 08 11
  9920==> 10 01
  8918==> 08 11
  2726==> 06 09
  6932==> 01 12
  2580==> 06 09
  7688==> 03 06
  3112==> 03 06
  0822==> 03 06
  6084==> 10 01
  6918==> 04 07
  1472==> 04 07
  0949==> 07 10
  1601==> 10 01
  3992==> 03 06
  4023==> 09 12
  5473==> 05 08
  5210==> 06 09
  9948==> 11 02
  9188==> 11 02
  3570==> 10 01
  6353==> 10 01
  2805==> 06 09
  8920==> 05 08
  4359==> 03 06
  8255==> 10 01
  1753==> 02 05
  6370==> 11 02
  1862==> 07 10
  7605==> 09 12
  8979==> 05 08
  9281==> 10 01
  3075==> 06 09
  5039==> 04 07
  7925==> 07 10
  9078==> 04 07
  5837==> 04 07
  2785==> 03 06
  9294==> 07 10
  6873==> 09 12
  5983==> 09 12
  8005==> 09 12
  0788==> 06 09
  2291==> 10 01
  3231==> 06 09
  0186==> 11 02
  1985==> 03 06
  9229==> 09 12
  3892==> 07 10
  5006==> 09 12
  0439==> 03 06
  0469==> 05 08
  2070==> 04 07
  9960==> 08 11
  2042==> 07 10
  1990==> 02 05
  4798==> 09 12
  0938==> 05 08
  1091==> 02 05
  1296==> 10 01
  0339==> 11 02
  2807==> 08 11
  1299==> 08 11
  7293==> 06 09
  9359==> 06 09
  2291==> 07 10
  0389==> 06 09
  3246==> 10 01
  5959==> 05 08
  9938==> 08 11
  6847==> 08 11
  4607==> 09 12
  6045==> 10 01
  8869==> 03 06
  1487==> 09 12 OFF SHIO

 12. CembKb

  0742 ==> 02 09
  2742 ==> 05 12
  2536 ==> 05 12
  6992 ==> 04 11
  5127 ==> 03 10
  4602 ==> 05 12
  1113 ==> 06 01
  3758 ==> 06 01
  9920 ==> 05 12
  8918 ==> 06 01
  2726 ==> 10 05
  6932 ==> 05 12
  2580 ==> 08 03
  7688 ==> 04 11
  3112 ==> 11 06
  0822 ==> 06 01
  6084 ==> 08 03
  6918 ==> 03 10
  1472 ==> 10 05
  0949 ==> 09 04
  1601 ==> 05 12
  3992 ==> 05 12
  4023 ==> 07 02
  5473 ==> 07 02
  5210 ==> 11 06
  9948 ==> 06 01
  9188 ==> 05 12
  3570 ==> 06 01
  6353 ==> 06 01
  2805 ==> 10 05
  8920 ==> 09 04
  4359 ==> 08 03
  8255 ==> 07 02
  1753 ==> 07 02
  6370 ==> 10 05
  1862 ==> 09 04
  7605 ==> 05 12
  8979 ==> 03 10
  9281 ==> 09 04
  3075 ==> 10 05
  5039 ==> 11 06
  7925 ==> 08 03
  9078 ==> 10 05
  5837 ==> 08 03
  2785 ==> 04 11
  9294 ==> 04 11
  6873 ==> 10 05
  5983 ==> 09 04
  8005 ==> 11 06
  0788 ==> 08 03
  2291 ==> 10 05 ​​
  3231 ==> 05 12
  0186 ==> 04 11
  1985 ==> 11 06
  9229 ==> 07 02
  3892 ==> 10 05
  5006 ==> 09 04
  0439 ==> 05 12
  0469 ==> 11 06
  2070 ==> 08 03
  9960 ==> 08 03
  2042 ==> 04 11 ​​
  1990 ==> 11 06
  4798 ==> 10 05
  0938 ==> 05 12
  1091 ==> 04 11
  1296 ==> 05 12
  0339 ==> 03 10
  2807 ==> 08 03
  1299 ==> 10 05
  7293 ==> 08 03
  9359 ==> 11 06
  2291 ==> 07 02
  0389 ==> 08 03
  3246 ==> 07 02
  5959 ==> 06 01
  9938 ==> 04 11
  6847 ==> 05 12
  4607 ==> 03 10
  6045 ==> 05 12
  8869 ==> 09 04
  1487 ==> 08 03 ​ OFF SHIO

 13. HONGKONG Selasa, 21 September 2021
  Trek Harian
  1091 => 806 ai βœ“
  1296 => 139 ai βœ“
  0339 => 806 ai βœ“
  2807 => 917 ai βœ“
  1299 => 917 ai βœ“
  7293 => 139 ai βœ“
  9359 => 795 ai βœ“
  2291 => 917 ai βœ“
  0389 => 240 ai βœ“
  3246 => 139 ai βœ“
  5959 => 684 ai βœ“
  9938 => 240 ai βœ“
  6847 => 917 ai βœ“
  4607 => 573 ai βœ“
  6045 => 795 ai βœ“
  8869 => 795 ai βœ“
  1487 => 917 ai βœ“
  5274 => 139 ai βœ“
  0098 => 917 ai βœ“
  7861 => 806 ai βœ“
  1256 => 795 ai x
  0901 => 139 ai βœ“
  5039 => 795 ai βœ“
  0350 => 806 ai ?

  A9 E2
  ============

  Trek Mingguan
  6247 => 54 βœ“
  8494 => 62 βœ“
  6364 => 92 βœ“
  3409 => 84 βœ“
  3488 => 49 βœ“
  0191 => 30 βœ“
  2743 => 06 βœ“
  4705 => 37 βœ“
  6153 => 21 βœ“
  2125 => 78 βœ“
  5979 => 52 βœ“
  1657 => 34 βœ“
  8535 => 69 βœ“
  2169 => 59 βœ“
  4199 => 12 βœ“
  4602 => 78 βœ“
  2580 => 43 βœ“
  0949 => 68 βœ“
  9188 => 36 βœ“
  1753 => 32 βœ“
  5039 => 32 βœ“
  5983 => 49 βœ“
  9229 => 26 βœ“
  2042 => 67 βœ“
  2807 => 59 βœ“
  5959 => 47 βœ“
  5274 => 28 ?
  ============


  Tunggal 888888
  cd 02*62

  Tidak ada rumus yang abadi, tetap Utamakan Prediksi Sendiri
  bandotkiller.com

 14. PREDIKSI HONGKONG SELASA
  21 / 09 / 2021

  ANGKA MAIN : 3645
  CB : 5/4
  COLOK 2D : 45
  BBFS 2D 3D 4D : 3645708

  Pola 2D
  4X – X4
  3X – X3
  5X – X5
  6X – X6

  UPS YA MBAHH
  FULL PREDIKSI πŸ‘‰https://mimpitogel.one

 15. HONGKONG ~ SELASA

  7994=》CT 469012
  4199=》CT 025678
  8155=》CT 803456
  0742=》CT 247890
  2742=》CT 469012
  2536=》CT 914567
  6992=》CT 570123
  5127=》CT 803456
  4602=》CT 681234
  1113=》CT 803456
  3758=》CT 469012
  9920=》CT 025678
  8918=》CT 025678
  2726=》CT 570123
  6932=》CT 025678
  2580=》CT 247890
  7688=》CT 025678
  3112=》CT 025678
  0822=》CT 803456
  6084=》CT 914567
  6918=》CT 025678
  1472=》CT 247890
  0949=》CT 570123
  1601=》CT 247890
  3992=》CT 136789
  4023=》CT 136789
  5473=》CT 358901
  5210=》CT 358901
  9948=》CT 247890
  9188=》CT 136789
  3570=》CT 358901
  6353=》CT 914567
  2805=》CT 469012
  8920=》CT 358901
  4359=》CT 570123
  8255=》CT 914567
  1753=》CT 570123
  6370=》CT 681234
  1862=》CT 803456
  7605=》CT 247890
  8979=》CT 469012
  9281=》CT 914567
  3075=》CT 803456
  5039=》CT 358901
  7925=》CT 914567
  9078=》CT 914567
  5837=》CT 792345
  2785=》CT 247890
  9294=》CT 247890
  6873=》CT 570123
  5983=》CT 358901
  8005=》CT 247890
  0788=》CT 469012
  2291=》CT 570123
  3231=》CT 247890
  0186=》CT 025678
  1985=》CT 247890
  9229=》CT 136789
  3892=》CT 681234
  5006=》CT 469012
  0439=》CT 914567
  0469=》CT 469012
  2070=》CT 570123
  9960=》CT 136789 *
  2042=》CT 570123
  1990=》CT 136789
  4798=》CT 247890
  0938=》CT 247890
  1091=》CT 247890
  1296=》CT 025678 *
  0339=》CT 025678
  2807=》CT 247890
  1299=》CT 914567
  7293=》CT 803456
  9359=》CT 914567
  2291=》CT 469012
  0389=》CT 136789
  3246=》CT 803456
  5959=》CT 803456
  9938=》CT 803456
  6847=》CT 803456
  4607=》CT 914567
  6045=》CT 247890
  8869=》CT 570123
  1487=》CT 803456
  5274=》CT 358901
  0098=》CT 570123
  7861=》CT 681234
  1256=》CT 358901
  0901=》CT 914567
  5039=》CT 570123
  0350=》CT 469012

  MAMPIR_BOS_QUI
  DI__ROOM__KAMI

  http://lautanangka.net/hongkong-selasa/

 16. PREDIKSI HONGKONG SELASA 21 SEPTEMBBER 21

  AI : 1689
  TUNGGAL : 999999999
  CB : 8 / 9
  TARDAL 4D 3D 2D : 0135689

  TOP INVEST
  18*15*16*19*10
  81*85*86*89*80
  51*58*56*59*50
  61*68*65*69*60
  91*98*95*96*90
  01*08*05*06*09

  BOOOMMM
  89*98

  JAGA DEDEK KEMBAR
  11*88*33*55*66*99*00

  Ikuti Lomba AI 3 DIGIT SGP + HKG + SDY Berhadiah…

  Disini BozzQ ☞ http://detectiveangka.com

 17. HK Selasa


  7605 =567890 KE
  8979 =456789 KE
  9281 =012345 KE
  3075 =012345 KE
  5039 =890123 KE
  7925 =789012 KE
  9078 =789012 KE
  5837 =678901 KE
  2785 =456789 KE
  9294 =789012 KE
  6873 =901234 KE
  5983 =567890 KE
  8005 =678901 KE
  0788 =456789 KE
  2291 =678901 KE
  3231 =123456 KE
  0186 =012345 KE
  1985 =890123 KE
  9229 =901234 KE
  3892 =890123 KE
  5006 =567890 KE
  0439 =123456 KE
  0469 =567890 KE
  0270 =345678 KE
  9960 =901234 KE
  2042 =678901 KE
  1990 =678901 KE
  4798 =567890 KE
  0938 =567890 KE
  1091 =789012 KE
  1296 =012345 KE
  0339 =345678 KE
  2807 =012345 TE
  1299 =901234 KE
  7293 =234567 KE
  9359 =345678 KE
  2291 =345678 KE
  0389 =345678 KE
  3246 =345678 KE
  5959 =012345 KE
  9938 =789012 KE
  6847 =678901 KE
  4607 =345678 KE
  6045 =456789 KE
  8869 =678901 KE
  1487 =123456 KE
  5274 =456789 KE
  0098 =012345 KE
  7861 =678901 KE
  1256 =901234 KE
  0901 =012345 KE
  5039 =789012 KE
  0350 =123456 KE

  LING TERBARU BOS KU


  https://trek-santuy.com/hongkong/hongkong-selasa/#comment-60

 18. HONGKONG

  0389 :
  3246 :
  5959 :
  9938 :
  6847 :7861 E
  4607 :1205 E
  6045 :5649 E
  8869 :7861 E
  1487 :5649 E
  5274 :8972 E
  0098 :1205 E
  7861 :5649 E
  1256 :2316 E
  0901 :2316 K
  5039 :6750 E
  0350 :1205 E

  ASAXEB+E+S EA
  ________
  Ai E 0125
  ________

  GUBUG KAMI http://trikjitu.biz/prediksi-hongkong-selasa/

 19. PREDIKSI TOP HONGKONG, 21-09-2021

  Top Angka Ikut : 2670
  Top Semata Wayang : 7
  Top Colok Bebas : 6 – 7
  Top FullSet 2D 3D 4D : 1245670

  Top Twin : 22*66*77*00

  TOP LINE INVEST HONGKONG
  KE : 125670
  EK : 125670

  BOOM BARDIR
  72*76*70*07*67*27

  Ada Lomba AI 5 DIGIT SG – HK – SD Berhadiah…

  Di Link Baru Lur πŸ”ΉπŸ”Έ http://172.111.3.114

 20. HONGKONG

  1091 :
  1296 :
  0339 :
  2807 :0-8943 e
  1299 :2-5610 *
  7293 :7-3498 e
  9359 :9-5610 e
  2291 :9-8943 e
  0389 :0-5610 e
  3246 :0-8943 e
  5959 :6-2387 e
  9938 :9-6721 e
  6847 :9-6721 e
  4607 :6-9054 e
  6045 :6-6721 k
  8869 :3-4509 e
  1487 :8-2387 k
  5274 :5-3498 e
  0098 :0-5610 e
  7861 :0-1265 e
  1256 :7-1265 e
  0901 :0-5609 e
  5039 :0-6710 e
  0350 :0-6710 e
  Axab+caml
  _________

  ===========
  Top E 0

  MAMPIR MBAH http://ceperprediction.net/togel-hk-selasa/

 21. HK SELASA

  AeM9+KbN0=HN0
  3246 = 56 AI
  5959 = 89 AI
  9938 = 78 AI
  6847 = 78 AI
  4607 = 56 AI
  6045 = 89 AI
  8869 = 89 AI
  1487 = 34 AI
  5274 = 89 AI
  0098 = 56 AI
  7861 = 56 AI
  1256 = 90 AI
  0901 = 34 AI
  5039 = 34 AI *
  0350 = 90 AI

  β€’
  πŸ‘‰πŸ»TETAP UPSπŸ‘ˆπŸ»

  β€’
  selengkapnya klik dibawah sob
  goodgame2d

 22. PREDIKSI HK SELASA .7360. Jangan lupa Ups…. hidup yg tidak di pertaruhkan tidak akan di menangkan….. mampir di mari sob… https://ronggolawe.site/prediksi-togel-hongkong-selasa/

 23. HK SELASA

  BBFS 2D/3D/4D

  3246 = BBFS 2D/3D/4D >>> 2 3 4 5 7 8 9
  5959 = BBFS 2D/3D/4D >>> 8 9 0 1 3 4 5
  9938 = BBFS 2D/3D/4D >>> 7 8 9 0 2 3 4
  6847 = BBFS 2D/3D/4D >>> 4 5 6 7 9 0 1
  4607 = BBFS 2D/3D/4D >>> 3 4 5 6 8 9 0
  6045 = BBFS 2D/3D/4D >>> 6 7 8 9 1 2 3
  8869 = BBFS 2D/3D/4D >>> 2 3 4 5 7 8 9
  1487 = BBFS 2D/3D/4D >>> 7 8 9 0 2 3 4
  5274 = BBFS 2D/3D/4D >>> 7 8 9 0 2 3 4
  0098 = BBFS 2D/3D/4D >>> 1 2 3 4 6 7 8
  7861 = BBFS 2D/3D/4D >>> 5 6 7 8 0 1 2
  1256 = BBFS 2D/3D/4D >>> 4 5 6 7 9 0 1
  0901 = BBFS 2D/3D/4D >>> 3 4 5 6 8 9 0
  5039 = BBFS 2D/3D/4D >>> 4 5 6 7 9 0 1
  0350 = BBFS 2D/3D/4D >>> 6 7 8 9 1 2 3

  KEY = A4+A2.mb(mb)

  Patah 2-3x langsung diganti dengan yang baru.

  Utamakan prediksi sendiri ya..

  selengkapnya klik =>> FORUM BBFS

 24. HONGKONG SELASA

  2291=013578ai
  0389=135689ai
  3246=124689ai
  5959=124579ai
  9938=023579ai
  6847=023579ai
  4607=135689ai
  6045=013578ai
  8869=134679ai
  1487=134679ai
  5247=023579ai
  0098=135689ai
  7861=024578ai
  1256=124689ai
  0901=124689ai
  5039=013468ai

  Ditunggu kunjungannya https://hajarrumus.com

Tinggalkan Balasan ke Anonim Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *