πŸ”΄ HONGKONG RABU

53 Comments

Add a Comment
 1. KUMAT HARIAN

  8676==> 167 KMT
  3178==> 167 KMT
  2169==> 167 KMT
  0839==> 167 KMT
  5868==> 167 KMT
  9233==> 167 KMT
  6529==> 167 KMT
  7939==> 167 KMT
  7994==> 167 KMT
  4199==> 167 KMT
  8155==> 167 KMT
  0742==> 167 KMT
  2742==> 167 KMT
  2536==> 167 KMT
  6992==> 167 KMT
  5127==> 167 KMT
  4602==> 167 KMT
  1113==> 167 KMT
  3758==> 167 KMT
  9902==> 167 KMT
  8918==> 167 KMT
  2726==> 167 KMT
  6932==> 167 KMT
  2580==> 167 KMT
  7688==> 167 KMT
  3112==> 167 KMT
  0822==> 167 KMT
  6084==> 167 KMT
  6918==> 167 KMT
  1472==> 167 KMT
  0949==> 167 KMT
  1601==> 167 KMT
  3992==> 167 KMT
  4023==> 167 KMT
  5473==> 167 KMT
  5210==> 167 KMT
  9948==> 167 KMT
  9188==> 167 KMT
  3570==> 167 KMT
  6353==> 167 KMT
  2805==> 167 KMT
  8920==> 167 KMT
  4359==> 167 KMT
  8255==> 167 KMT
  1753==> 167 KMT
  6370==> 167 KMT
  1862==> 167 KMT
  7605==> 167 KMT
  8979==> 167 KMT
  9281==> 167 KMT
  3075==> 167 KMT
  5039==> 167 KMT
  7925==> 167 KMT
  9078==> 167 KMT
  5837==> 167 KMT
  2785==> 167 KMT
  9294==> 167 KMT
  6873==> 167 KMT
  5983==> 167 KMT
  8005==> 167 KMT
  0788==> 167 KMT
  2291==> 167 KMT
  3231==> 167 KMT
  0186==> 167 KMT
  1985==> 167 KMT
  9229==> 167 KMT
  3892==> 167 KMT
  5006==> 167 KMT
  0439==> 167 KMT
  0469==> 167 KMT
  2070==> 167 KMT
  9960==> 167 KMT
  2042==> 167 KMT
  1990==> 167 KMT
  4798==> 167 KMT
  0938==> 167 KMT
  1091==> 167 KMT
  1296==> 167 KMT
  0339==> 167 KMT
  2807==> 167 KMT
  1299==> 167 KMT
  7293==> 167 KMT
  9359==> 167 KMT
  2291==> 167 KMT
  0389==> 167 KMT
  3246==> 167 KMT
  5959==> 167 KMT
  9938==> 167 KMT
  6847==> 167 KMT
  4607==> 167 KMT
  6045==> 167 KMT
  8869==> 167 KMT
  1487==> 167 KMT
  5274==> 167 KMT
  0098==> 167 KMT
  7861==> 167 KMT
  1256==> 167 KMT
  0901==> 167 KMT
  5039==> 167 KMT
  0350==> 167 KMT
  8619==> 167 KMT
  4662==> 167 KMT
  5199==> 167 KMT
  0669==> 167 KMT
  3483==> 167 KMT
  3911==> 167 KMT
  9582==> 167 KMT
  6524==> 167 KMT
  7186==> 167 KMT
  4815==> 167 KMT
  6902==> 167 KMT
  2144==> 167 KMT
  5531==> 167 KMT
  3330==> 167 KMT
  0764==> 167 KMT
  1225==> 167 KMT
  4069==> 167 KMT
  1320==> 167 KMT
  9222==> 167 KMT
  6389==> 167 KMT
  1098==> 167 KMT
  8609==> 167 KMT
  2834==> 167 KMT
  9002==> 167 KMT
  0651==> 167 KMT
  0899==> 167 KMT
  0942==> 167 KMT
  5334==> 167 KMT
  2174==> 167 KMT
  6730==> 167 KMT
  6999==> 167 KMT
  0452==> 167 KMT
  7263==> 167 KMT
  3426==> 167 KMT
  8304==> 167 KMT
  1268==> 167 KMT
  8810==> 167 KMT
  4743==> 167 KMT
  6022==> 167 KMT
  9670==> 167 KMT
  9905==> 167 KMT
  4565==> 167 KMT
  7503==> 167 KMT
  4809==> 167 KMT
  9836==> 167 KMT
  6043==> 167 KMT
  7439==> 167 KMT
  2688==> 167 KMT
  3591==> 167 KMT
  1198==> 167 KMT
  4816==> 167 KMT
  3818==> 167 KMT
  7453==> 167 KMT
  5312==> 167 KMT
  0329==> 167 KMT
  0151==> 167 KMT
  9118==> 167 KMT
  1012==> 167 KMT
  0870==> 167 KMT
  2626==> 167 KMT
  9766==> 167 KMT
  0874==> 167 KMT
  0488==> 167 KMT
  9236==> 167 KMT
  7465==> 167 KMT
  2428==> 167 KMT
  3532==> 167 KMT
  5725==> 167 KMT
  1468==> 167 KMT
  7650==> 167 KMT
  2229==> 167 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_2_3_4_5_8_9

 2. KUMAT HARIAN

  2214==> 145 KMT
  6020==> 145 KMT
  7957==> 145 KMT
  8535==> 145 KMT
  0829==> 145 KMT
  7085==> 145 KMT
  6206==> 145 KMT
  1760==> 145 KMT
  8676==> 145 KMT
  3178==> 145 KMT
  2169==> 145 KMT
  0839==> 145 KMT
  5868==> 145 KMT
  9233==> 145 KMT
  6529==> 145 KMT
  7939==> 145 KMT
  7994==> 145 KMT
  4199==> 145 KMT
  8155==> 145 KMT
  0742==> 145 KMT
  2742==> 145 KMT
  2536==> 145 KMT
  6992==> 145 KMT
  5127==> 145 KMT
  4602==> 145 KMT
  1113==> 145 KMT
  3758==> 145 KMT
  9920==> 145 KMT
  8918==> 145 KMT
  2726==> 145 KMT
  6932==> 145 KMT
  2580==> 145 KMT
  7688==> 145 KMT
  3112==> 145 KMT
  0822==> 145 KMT
  6084==> 145 KMT
  6918==> 145 KMT
  1472==> 145 KMT
  0949==> 145 KMT
  1601==> 145 KMT
  3992==> 145 KMT
  4023==> 145 KMT
  5473==> 145 KMT
  5210==> 145 KMT
  9948==> 145 KMT
  9188==> 145 KMT
  3570==> 145 KMT
  6353==> 145 KMT
  2805==> 145 KMT
  8920==> 145 KMT
  4359==> 145 KMT
  8255==> 145 KMT
  1753==> 145 KMT
  6370==> 145 KMT
  1862==> 145 KMT
  7605==> 145 KMT
  8979==> 145 KMT
  9281==> 145 KMT
  3075==> 145 KMT
  5039==> 145 KMT
  7925==> 145 KMT
  9078==> 145 KMT
  5837==> 145 KMT
  2785==> 145 KMT
  9294==> 145 KMT
  6873==> 145 KMT
  5983==> 145 KMT
  8005==> 145 KMT
  0788==> 145 KMT
  2291==> 145 KMT
  3231==> 145 KMT
  0186==> 145 KMT
  1985==> 145 KMT
  9229==> 145 KMT
  3892==> 145 KMT
  5006==> 145 KMT
  0439==> 145 KMT
  0469==> 145 KMT
  2070==> 145 KMT
  9960==> 145 KMT
  2042==> 145 KMT
  1990==> 145 KMT
  4798==> 145 KMT
  0938==> 145 KMT
  1091==> 145 KMT
  1296==> 145 KMT
  0339==> 145 KMT
  2807==> 145 KMT
  1299==> 145 KMT
  7293==> 145 KMT
  9359==> 145 KMT
  2291==> 145 KMT
  0389==> 145 KMT
  3246==> 145 KMT
  5959==> 145 KMT
  9938==> 145 KMT
  6847==> 145 KMT
  4607==> 145 KMT
  6045==> 145 KMT
  8869==> 145 KMT
  1487==> 145 KMT
  5274==> 145 KMT
  0098==> 145 KMT
  7861==> 145 KMT
  1256==> 145 KMT
  0901==> 145 KMT
  5039==> 145 KMT
  0350==> 145 KMT
  8619==> 145 KMT
  4662==> 145 KMT
  5199==> 145 KMT
  0669==> 145 KMT
  3483==> 145 KMT
  3911==> 145 KMT
  9582==> 145 KMT
  6524==> 145 KMT
  7186==> 145 KMT
  4815==> 145 KMT
  6902==> 145 KMT
  2144==> 145 KMT
  5531==> 145 KMT
  3330==> 145 KMT
  0764==> 145 KMT
  1225==> 145 KMT
  4069==> 145 KMT
  1320==> 145 KMT
  9222==> 145 KMT
  6389==> 145 KMT
  1098==> 145 KMT
  8609==> 145 KMT
  2834==> 145 KMT
  9002==> 145 KMT
  0651==> 145 KMT
  0899==> 145 KMT
  0942==> 145 KMT
  5334==> 145 KMT
  2174==> 145 KMT
  6730==> 145 KMT
  6999==> 145 KMT
  0452==> 145 KMT
  7263==> 145 KMT
  3426==> 145 KMT
  8304==> 145 KMT
  1268==> 145 KMT
  8810==> 145 KMT
  4742==> 145 KMT
  6022==> 145 KMT
  9670==> 145 KMT
  9905==> 145 KMT
  4565==> 145 KMT
  7503==> 145 KMT
  4809==> 145 KMT
  9836==> 145 KMT
  6043==> 145 KMT
  7439==> 145 KMT
  2688==> 145 KMT
  3591==> 145 KMT
  1198==> 145 KMT
  4816==> 145 KMT
  3818==> 145 KMT
  7453==> 145 KMT
  5312==> 145 KMT
  0329==> 145 KMT
  0151==> 145 KMT
  9118==> 145 KMT
  1012==> 145 KMT
  0870==> 145 KMT
  2626==> 145 KMT
  9766==> 145 KMT
  0874==> 145 KMT
  0488==> 145 KMT
  9236==> 145 KMT
  7465==> 145 KMT
  2428==> 145 KMT
  3532==> 145 KMT
  5725==> 145 KMT
  1468==> 145 KMT
  7650==> 145 KMT
  2229==> 145 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_2_3_6_7_8_9

 3. KUMAT NO TWIN

  1472==> 127 KMT
  0949==> 127 KMT
  1601==> 127 KMT
  3992==> 127 KMT
  4023==> 127 KMT
  5473==> 127 KMT
  5210==> 127 KMT
  9948==> 127 KMT
  9188==> 127 KMT
  3570==> 127 KMT
  6353==> 127 KMT
  2805==> 127 KMT
  8920==> 127 KMT
  4359==> 127 KMT
  8255==> 127 KMT
  1753==> 127 KMT
  6370==> 127 KMT
  1862==> 127 KMT
  7605==> 127 KMT
  8979==> 127 KMT
  9281==> 127 KMT
  3075==> 127 KMT
  5039==> 127 KMT
  7925==> 127 KMT
  9078==> 127 KMT
  5837==> 127 KMT
  2785==> 127 KMT
  9294==> 127 KMT
  6873==> 127 KMT
  5983==> 127 KMT
  8005==> 127 KMT
  0788==> 127 KMT
  2291==> 127 KMT
  3231==> 127 KMT
  0186==> 127 KMT
  1985==> 127 KMT
  9229==> 127 KMT
  3892==> 127 KMT
  5006==> 127 KMT
  0439==> 127 KMT
  0469==> 127 KMT
  2070==> 127 KMT
  9960==> 127 KMT
  2042==> 127 KMT
  1990==> 127 KMT
  4798==> 127 KMT
  0938==> 127 KMT
  1091==> 127 KMT
  1296==> 127 KMT
  0339==> 127 KMT
  2807==> 127 KMT
  1299==> 127 KMT
  7293==> 127 KMT
  9359==> 127 KMT
  2291==> 127 KMT
  0389==> 127 KMT
  3246==> 127 KMT
  5959==> 127 KMT
  9938==> 127 KMT
  6847==> 127 KMT
  4607==> 127 KMT
  6045==> 127 KMT
  8869==> 127 KMT
  1487==> 127 KMT
  5274==> 127 KMT
  0098==> 127 KMT
  7861==> 127 KMT
  1256==> 127 KMT
  0901==> 127 KMT
  5039==> 127 KMT
  0350==> 127 KMT
  8619==> 127 KMT
  4662==> 127 KMT
  5199==> 127 KMT
  0669==> 127 KMT
  3483==> 127 KMT
  3911==> 127 KMT
  9582==> 127 KMT
  6524==> 127 KMT
  7186==> 127 KMT
  4815==> 127 KMT
  6902==> 127 KMT
  2144==> 127 KMT
  5531==> 127 KMT
  3330==> 127 KMT
  0764==> 127 KMT
  1225==> 127 KMT
  4069==> 127 KMT
  1320==> 127 KMT
  9222==> 127 KMT
  6389==> 127 KMT
  1098==> 127 KMT
  8609==> 127 KMT
  2834==> 127 KMT
  9002==> 127 KMT
  0651==> 127 KMT
  0899==> 127 KMT
  0942==> 127 KMT
  5334==> 127 KMT
  2174==> 127 KMT
  6730==> 127 KMT
  6999==> 127 KMT
  0452==> 127 KMT
  7263==> 127 KMT
  3426==> 127 KMT
  8304==> 127 KMT
  1268==> 127 KMT
  8810==> 127 KMT
  4743==> 127 KMT
  6022==> 127 KMT
  9670==> 127 KMT
  9905==> 127 KMT
  4565==> 127 KMT
  7503==> 127 KMT
  4809==> 127 KMT
  9836==> 127 KMT
  6043==> 127 KMT
  7439==> 127 KMT
  2688==> 127 KMT
  3591==> 127 KMT
  1198==> 127 KMT
  4816==> 127 KMT
  3818==> 127 KMT
  7453==> 127 KMT
  5312==> 127 KMT
  0329==> 127 KMT
  0151==> 127 KMT
  9118==> 127 KMT
  1012==> 127 KMT
  0870==> 127 KMT
  2626==> 127 KMT
  9766==> 127 KMT
  0874==> 127 KMT
  0488==> 127 KMT
  9236==> 127 KMT
  7465==> 127 KMT
  2428==> 127 KMT
  3532==> 127 KMT
  5725==> 127 KMT
  1468==> 127 KMT
  7650==> 127 KMT
  2229==> 127 KMT
  .
  .
  CONTROL 0_3_4_5_6_8_9

 4. 5531==>246890 CT
  3330==>802456 CT
  0764==>579123 CT
  1225==>579123 CT
  4069==>357901 CT
  1320==>246890 CT
  9222==>357901 CT
  6389==>024678 CT
  1098==>024678 CT
  8609==>579123 CT
  2834==>024678 CT
  9002==>913567 CT
  0651==>791345 CT
  0899==>468012 CT
  0942==>357901 CT
  5334==>913567 CT
  2174==>579123 CT
  6730==>579123 CT
  6999==>246890 CT
  0452==>680234 CT
  7263==>024678 CT
  3426==>357901 CT
  8304==>246890 CT
  1268==>680234 CT
  8810==>791345 CT
  4743==>024678 CT
  6022==>135789 CT
  9670==>357901 CT
  9905==>468012 CT
  4565==>802456 CT
  7503==>680234 CT
  4809==>468012 CT
  9836==>246890 CT
  6043==>357901 CT
  7439==>468012 CT
  2688==>357901 CT
  3591==>579123 CT
  1198==>246890 CT
  4816==>468012 CT
  3818==>791345 CT
  7453==>680234 CT
  5312==>024678 CT
  0329==>357901 CT
  0151==>680234 CT
  9118==>579123 CT
  1012==>024678 CT
  0870==>680234 CT
  2626==>468012 CT
  9766==>024678 CT
  0874==>802456 CT
  0488==>246890 CT
  9236==>246890 CT
  7465==>680234 CT
  2428==>246890 CT
  3532==>024678 CT
  5725==>024678 CT
  1468==>791345 CT
  7650==>791345 CT
  2229==>246890 CT
  .
  .
  KUMAT 1__3__5__7

 5. ACX

  9582==>780246 CT
  6524==>346802 CT
  7186==>568024 CT
  4815==>235791 CT
  6902==>891357 CT
  2144==>346802 CT
  5531==>679135 CT
  3330==>346802 CT
  0764==>124680 CT
  1225==>679135 CT
  4069==>780246 CT
  1320==>346802 CT
  9222==>457913 CT
  6389==>457913 CT
  1098==>235791 CT
  8609==>902468 CT
  2834==>124680 CT
  9002==>568024 CT
  0651==>124680 CT
  0899==>902468 CT
  0942==>679135 CT
  5334==>891357 CT
  2174==>902468 CT
  6730==>891357 CT
  6999==>346802 CT
  0452==>457913 CT
  7263==>679135 CT
  3426==>457913 CT
  8304==>902468 CT
  1268==>780246 CT
  8810==>235791 CT
  4743==>346802 CT
  6022==>780246 CT
  9670==>235791 CT
  9905==>679135 CT
  4565==>679135 CT
  7503==>902468 CT
  4809==>902468 CT
  9836==>346802 CT
  6043==>346802 CT
  7439==>891357 CT
  2688==>679135 CT
  3591==>235791 CT
  1198==>891357 CT
  4816==>891357 CT
  3818==>235791 CT
  7453==>346802 CT
  5312==>235791 CT
  0329==>235791 CT
  0151==>891357 CT
  9118==>346802 CT
  1012==>124680 CT
  0870==>124680 CT
  2626==>124680 CT
  9766==>891357 CT
  0874==>891357 CT
  0488==>780246 CT
  9236==>891357 CT
  7465==>457913 CT
  2428==>235791 CT
  3532==>235791 CT
  5725==>679135 CT
  1468==>891357 CT
  7650==>346802 CT
  2229==>568024 CT
  .
  .
  KUMAT 1__3__7__9

 6. AambCc(ty)

  0899==> 90 LK
  0942==> 90 LK
  5334==> 01 LK
  2174==> 78 LK
  6730==> 23 LK
  6999==> 01 LK
  0452==> 78 LK
  7263==> 89 LK
  3426==> 56 LK
  8304==> 34 LK
  1268==> 34 LK
  8810==> 01 LK
  4743==> 45 LK
  6022==> 89 LK
  9670==> 89 LK
  9905==> 01 LK
  4565==> 34 LK
  7503==> 89 LK
  4809==> 89 LK
  9836==> 90 LK
  6043==> 89 LK
  7439==> 67 LK
  2688==> 78 LK
  3591==> 56 LK
  1198==> 56 LK
  4816==> 89 LK
  3818==> 89 LK
  7453==> 67 LK
  5312==> 01 LK
  0329==> 01 LK
  0151==> 34 LK
  9118==> 78 LK
  1012==> 90 LK
  0870==> 67 LK
  2626==> 78 LK
  9766==> 34 LK
  0874==> 23 LK
  0488==> 78 LK
  9236==> 34 LK
  7465==> 23 LK
  2428==> 90 LK
  3532==> 56 LK
  5725==> 90 LK
  1468==> 01 LK
  7650==> 90 LK
  2229==> 89 LK

 7. AbindC

  5334==> 18 LK
  2174==> 41 LK
  6730==> 96 LK
  6999==> 96 LK
  0452==> 29 LK
  7263==> 07 LK
  3426==> 52 LK
  8304==> 41 LK
  1268==> 74 LK
  8810==> 96 LK
  4743==> 30 LK
  6022==> 85 LK
  9670==> 29 LK
  9905==> 29 LK
  4565==> 52 LK
  7503==> 63 LK
  4809==> 85 LK
  9836==> 96 LK
  6043==> 41 LK
  7439==> 29 LK
  2688==> 74 LK
  3591==> 52 LK
  1198==> 52 LK
  4816==> 85 LK
  3818==> 96 LK
  7453==> 85 LK
  5312==> 74 LK
  0329==> 41 LK
  0151==> 96 LK
  9118==> 74 LK
  1012==> 63 LK
  0870==> 74 LK
  2626==> 52 LK
  9766==> 52 LK
  0874==> 30 LK
  0488==> 52 LK
  9236==> 07 LK
  7465==> 74 LK
  2428==> 74 LK
  3532==> 30 LK
  5725==> 52 LK
  1468==> 85 LK
  7650==> 29 LK
  2229==> 96 LK

 8. KdmlCc

  4815==> 05 LK
  6902==> 16 LK
  2144==> 94 LK
  5531==> 94 LK
  3330==> 27 LK
  0764==> 38 LK
  1225==> 27 LK
  4069==> 61 LK
  1320==> 27 LK
  9222==> 50 LK
  6389==> 38 LK
  1098==> 72 LK
  8609==> 83 LK
  2834==> 38 LK
  9002==> 38 LK
  0651==> 94 LK
  0899==> 83 LK
  0942==> 72 LK
  5334==> 16 LK
  2174==> 61 LK
  6730==> 16 LK
  6999==> 94 LK
  0452==> 27 LK
  7263==> 83 LK
  3426==> 16 LK
  8304==> 49 LK
  1268==> 49 LK
  8810==> 83 LK
  4743==> 38 LK
  6022==> 83 LK
  9670==> 72 LK
  9905==> 72 LK
  4565==> 27 LK
  7503==> 49 LK
  4809==> 61 LK
  9836==> 50 LK
  6043==> 94 LK
  7439==> 94 LK
  2688==> 83 LK
  3591==> 27 LK
  1198==> 50 LK
  4816==> 83 LK
  3818==> 72 LK
  7453==> 50 LK
  5312==> 83 LK
  0329==> 49 LK
  0151==> 50 LK
  9118==> 38 LK
  1012==> 61 LK
  0870==> 38 LK
  2626==> 05 LK
  9766==> 38 LK
  0874==> 16 LK
  0488==> 38 LK
  9236==> 83 LK
  7465==> 83 LK
  2428==> 50 LK
  3532==> 38 LK
  5725==> 49 LK
  1468==> 16 LK
  7650==> 61 LK
  2229==> 94 LK

 9. AcmbK.(mb)

  0764==> 89 LK
  1225==> 01 LK
  4069==> 01 LK
  1320==> 12 LK
  9222==> 67 LK
  6389==> 34 LK
  1098==> 34 LK
  8609==> 56 LK
  2834==> 34 LK
  9002==> 01 LK
  0651==> 23 LK
  0899==> 90 LK
  0942==> 67 LK
  5334==> 01 LK
  2174==> 56 LK
  6730==> 56 LK
  6999==> 78 LK
  0452==> 45 LK
  7263==> 34 LK
  3426==> 67 LK
  8304==> 78 LK
  1268==> 45 LK
  8810==> 23 LK
  4743==> 34 LK
  6022==> 89 LK
  9670==> 67 LK
  9905==> 90 LK
  4565==> 12 LK
  7503==> 45 LK
  4809==> 90 LK
  9836==> 78 LK
  6043==> 67 LK
  7439==> 90 LK
  2688==> 67 LK
  3591==> 56 LK
  1198==> 78 LK
  4816==> 90 LK
  3818==> 23 LK
  7453==> 45 LK
  5312==> 34 LK
  0329==> 67 LK
  0151==> 45 LK
  9118==> 56 LK
  1012==> 34 LK
  0870==> 45 LK
  2626==> 90 LK
  9766==> 34 LK
  0874==> 12 LK
  0488==> 78 LK
  9236==> 78 LK
  7465==> 45 LK
  2428==> 78 LK
  3532==> 34 LK
  5725==> 34 LK
  1468==> 23 LK
  7650==> 23 LK
  2229==> 78 LK

 10. AgtyEc

  4023==> 07
  5473==> 02
  5210==> 08
  9948==> 08
  9188==> 02
  3570==> 01
  6353==> 04
  2805==> 03
  8920==> 09
  4359==> 02
  8255==> 09
  1753==> 01
  6370==> 03
  1862==> 10
  7605==> 12
  8979==> 10
  9281==> 08
  3075==> 11
  5039==> 11
  7925==> 04
  9078==> 04
  5837==> 08
  2785==> 08
  9294==> 11
  6873==> 11
  5983==> 11
  8005==> 12
  0788==> 09
  2291==> 12
  3231==> 08
  0186==> 11
  1985==> 04
  9229==> 09
  3892==> 10
  5006==> 04
  0439==> 03
  0469==> 11
  2070==> 11
  9960==> 09
  2042==> 01
  1990==> 03
  4798==> 04
  0938==> 02
  1091==> 03
  1296==> 08
  0339==> 08
  2807==> 08
  1299==> 08
  7293==> 12
  9359==> 11
  2291==> 02
  0389==> 02
  3246==> 08
  5959==> 11
  9938==> 01
  6847==> 09
  4607==> 03
  6045==> 12
  8869==> 11
  1487==> 11
  5274==> 09
  0098==> 08
  7861==> 12
  1256==> 09
  0901==> 01
  5039==> 08
  0350==> 04
  8619==> 02
  4662==> 07
  5199==> 11
  0669==> 04
  3483==> 03
  3911==> 02
  9582==> 03
  6524==> 09
  7186==> 08
  4815==> 09
  6902==> 10
  2144==> 09
  5531==> 11
  3330==> 02
  0764==> 08
  1225==> 08
  4069==> 02
  1320==> 12
  9222==> 03
  6389==> 01
  1098==> 04
  8609==> 11
  2834==> 04
  9002==> 11
  0651==> 01
  0899==> 12
  0942==> 12
  5334==> 12
  2174==> 09
  6730==> 01
  6999==> 09
  0452==> 02
  7263==> 02
  ​​3426==> 08
  ​​8304==> 10
  ​​1268==> 04
  ​​8810==> 02
  ​​4743==> 01
  ​​6022==> 07
  ​​9670==> 04
  ​​9905==> 02
  ​​4565==> 11
  ​​7503==> 08
  ​​4809==> 01
  4809==> 01
  9836==> 01
  6043==> 09
  7439==> 03
  2688==> 11
  3591==> 04
  1198==> 04
  4816==> 10
  3818==> 09
  7453==> 01
  5312==> 03
  0329==> 04
  0151==> 01
  9118==> 08
  1012==> 02
  0870==> 03
  2626==> 08
  9766==> 02
  0874==> 11
  0488==> 03
  9236==> 03
  7465==> 01
  2428==> 01
  3532==> 02
  5725==> 01
  1468==> 04
  7650==> 02
  2229==> 03 Off Shio

 11. KembEb

  9222==> 03 05
  6389==> 04 06
  1098==> 11 01
  8609==> 10 12
  2834==> 09 11
  9002==> 07 09
  0651==> 0810
  0899==> 12 02
  0942==> 12 02
  5334==> 04 06
  2174==> 11 01
  6730==> 10 12
  6999==> 08 10
  0452==> 12 02
  7263==> 06 08
  3426==> 06 08
  8304==> 12 02
  1268==> 11 01
  8810==> 04 06
  4743==> 09 11
  6022==> 05 07
  9670==> 07 09
  9905==> 10 12
  4565==> 04 06
  7503==> 05 07
  4809==> 07 09
  9836==> 11 01
  6043==> 11 01
  7439==> 05 07
  2688==> 11 01
  3591==> 11 01
  1198==> 09 11
  4816==> 11 01
  3818==> 09 11
  7453==> 05 07
  5312==> 09 11
  0329==> 12 02
  0151==> 10 12
  9118==> 08 10
  1012==> 09 11
  0870==> 11 01
  2626==> 07 09
  9766==> 07 09
  0874==> 07 09
  0488==> 08 10
  9236==> 08 10
  7465==> 11 01
  2428==> 09 11
  3532==> 11 01
  5725==> 05 07
  1468==> 10 12
  7650==> 08 10
  2229==> 12 02 Off Shio

 12. KhmbCd

  9281==> 03 08
  3075==> 11 04
  5039==> 11 04
  7925==> 04 09
  9078==> 11 04
  5837==> 11 04
  2785==> 11 04
  9294==> 03 08
  6873==> 12 05
  5983==> 10 03
  8005==> 11 04
  0788==> 12 05
  2291==> 12 05
  3231==> 03 08
  0186==> 04 09
  1985==> 06 11
  9229==> 05 10
  3892==> 12 05
  5006==> 12 05
  0439==> 08 01
  0469==> 11 04
  2070==> 03 08
  9960==> 07 12
  2042==> 04 09
  1990==> 06 11
  4798==> 11 04
  0938==> 12 05
  1091==> 05 10
  1296==> 11 04
  0339==> 05 10
  2807==> 08 01
  1299==> 08 01
  7293==> 09 02
  9359==> 11 04
  2291==> 08 01
  0389==> 08 01
  3246==> 06 11
  5959==> 04 09
  9938==> 09 02
  6847==> 08 01
  4607==> 07 12
  6045==> 06 11
  8869==> 11 04
  1487==> 05 10
  5274==> 07 12
  0098==> 11 04
  7861==> 12 05
  1256==> 04 09
  0901==> 08 01
  5039==> 04 09
  0350==> 05 10
  8619==> 04 09
  4662==> 06 11
  5199==> 08 01
  0669==> 04 09
  3483==> 08 01
  3911==> 04 09
  9582==> 04 09
  6524==> 05 10
  7186==> 05 10
  4815==> 11 04
  6902==> 10 03
  2144==> 04 09
  5531==> 09 02
  3330==> 12 05
  0764==> 10 03
  1225==> 08 01
  4069==> 04 09
  1320==> 09 02
  9222==> 10 03
  6389==> 12 05
  1098==> 06 11
  8609==> 07 12
  2834==> 12 05
  9002==> 05 10
  0651==> 06 11
  0899==> 08 01
  0942==> 03 08
  5334==> 12 05
  2174==> 10 03
  6730==> 12 05
  6999==> 05 10
  0452==> 08 01
  7263==> 04 09
  3426==> 08 01
  8304==> 07 12
  1268==> 06 11
  8810==> 07 12
  4743==> 09 02
  6022==> 09 02
  9670==> 04 09
  9905==> 07 12
  4565==> 11 04
  7503==> 11 04
  4809==> 10 03
  9836==> 04 09
  6043==> 05 10
  7439==> 12 05
  2688==> 10 03
  3591==> 05 10
  1198==> 06 11
  4816==> 08 01
  3818==> 08 01
  7453==> 09 02
  5312==> 11 04
  0329==> 11 04
  0151==> 10 03
  9118==> 09 02
  1012==> 04 09
  0870==> 11 04
  2626==> 08 01
  9766==> 10 03
  0874==> 08 01
  0488==> 04 09
  9236==> 08 01
  7465==> 09 02
  2428==> 08 01
  3532==> 11 04
  5725==> 09 02
  1468==> 08 01
  7650==> 08 01
  2229==> 10 03
  Off SHIO

 13. HONGKONG SELASA
  01 – 12 – 2021
  INVEST LINE

 14. HONGKONG RABU 01/12/2021
  4818 β€’ ai β€’ 7234
  7453 β€’ ai β€’ 4901
  5312 β€’ ai β€’ 7234
  0329 β€’ ai β€’ 6123
  0151 β€’ ai β€’ 4901
  9118 β€’ ai β€’ 7234
  1012 β€’ ai β€’ 7234
  0870 β€’ ai β€’ 1678
  2626 β€’ ai β€’ 6123
  9766 β€’ ai β€’ 2789
  0874 β€’ ai β€’ 1678
  0488 β€’ ai β€’ 0567
  9236 β€’ ai β€’ 9456
  7465 β€’ ai β€’ 2789
  2428 β€’ ai β€’ 6123
  3532 β€’ ai β€’ 9456
  5725 β€’ ai β€’ 6123
  1468 β€’ ai β€’ 2789
  7650 β€’ ai β€’ 4901
  2229 β€’ ai β€’ 6123

  Link Baru Master Togel Jitu
  https://simasterangka.com

 15. HONGKONG RABU 01/12/2021
  0488=
  9236= 678 ai
  7465= 678 ai
  2428= 123 ai
  3532= 345 ai
  5725= 789 ai
  1468= 012 ai
  7650= 890 ai
  2229= 901 ai

  FULL PREDIKSI KLIK
  https://mimpitogel.one

 16. BOKONGe KEBO

  5312 : 3469 Ai
  0329 : 8914 Ai
  0151 : 0136 Ai
  9118 : 0136 Ai
  1012 : 0136 Ai
  0870 : 3469 Ai
  2626 : 3469 Ai
  9766 : 4570 Ai
  0874 : 3469 Ai
  0488 : 7803 Ai
  9236 : 5681 Ai
  7465 : 5681 Ai
  2428 : 9025 Ai
  3532 : 3469 xx
  5725 : 8914 Ai
  1468 : 2358 Ai
  7650 : 7803 xx
  2229 : 7803 Ai
  AC(ml)

  BBFS : 035678
  Ai : 7803

  TOP LINE
  75*57*85*58*05*50*35*53
  76*67*86*68*06*60*36*63
  U P S

  Terima Kasih Tempatnya Mbah
  Suatu Kehormatan Jika Berkenan Singgah
  Di Rumah Kami :
  http://forum.zonacodot.biz

 17. Prediksi Hongkong Rabu, 01 Desember 2021

  AI : 1236

  CB : 5 / 0

  Kepala : 12356789

  Ekor : 01235678

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 15 16 17 18 20 21
  22 23 25 26 27 28 30 31 32 33
  35 36 37 38 50 51 52 53 55 56
  57 58 60 61 62 63 65 66 67 68
  70 71 72 73 75 76 77 78 80 81
  82 83 85 86 87 88 90 91 92 93
  95 96 97 98

  TOP 2D :
  16 17 26 35 36 38 53 56 57 60 63 67 68 75 83 88

  Demikian prediksi dari kami.

  Kunjungi juga tempat berkumpul nya para master togel.
  http://virdsamnet.net/hk-rabu/

 18. Prediksi Togel Hongkong Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main : >> 0 3 5 6 8 <<

  2D-
  68*86*85*08*83
  56*65*63*35*53

  3D-
  368*386*385*508*583
  356*365*563*635*653

  4D-
  5368*5386*6385*6508*6583
  8356*8365*8563*8635*8653

  TWIN : 33*55

  SHIO : MONYET

  Macau : 05*68

  Colok Bebas : 3*5

  Sekian prediksi untuk sobat togel sekalian. Semoga saja sobat togel mendapatkan jackpot hari ini.
  http://rajaprediksi.org/

 19. Syair Jitu HK Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main : ***1267***

  Colok Bebas : *** 7 ***

  Colok 2d : 76 – 87

  Kuat Diadu : 76 vs 87

  Tardak 2d : (( 245679 ))

  Pola 3d : 1XX, 4XX, 7XX

  Top 2d :
  14*15*19*24*25*29*64*65*69*74*75*79 bb

  Demikian prediksi dari kami.

  Salam jackpot dan tetap semangat, semoga keberuntungan selalu menyertai kita semua.
  http://livesgp.zone/

 20. Prediksi Hongkong Rabu, 01 Desember 2021

  BBFS 4D 2D 3D: 0259437
  AI : 0547
  CB : 1

  Line Invest 49 Line

  00*02*05*09*04*03*07*20
  22*25*29*24*23*27*50*52
  55*59*54*53*57*90*92*95
  99*94*93*97*40*42*45*49
  44*43*47*30*32*35*39*34
  33*37*70*72*75*79*74*73*77*

  Top Line 10 Line

  02*05*09*27*50*52*59*93*40*32

  Demikian prediksi dari kami disampaikan, semoga menjadi keuntungan bagi sobat sekalian.
  http://syair-togel.com/

 21. PREDIKSI HONGKONG RABO,30-11-2021


  ____
  2291 = => 7 L2D
  3231 = => 7 L2D
  0186 = => 0 L2D
  1985 = => 4 L2D
  9229 = => 7 L2D
  3892 = => 7 L2D
  5006 = => 0 L2D
  0439 = => 7 L2D
  0469 = => 2 L2D
  2070 = => 3 L2D
  9960 = => 8 L2D
  2042 = => 2 L2D
  1990 = => 2 L2D
  4798 = => 7 L2D
  0938 = => 8 L2D
  1091 = => 7 L2D
  1296 = => 1 L2D
  0339 = => 8 L2D
  2807 = => 7 L2D
  1299 = => 5 L2D
  7293 = => 2 L2D
  9359 = => 7 L2D
  2291 = => 3 L2D
  0389 = => 0 L2D
  3246 = => 1 L2D
  5959 = => 6 L2D
  9938 = => 2 L2D
  6847 = => 2 L2D
  4607 = => 2 L2D
  6045 = => 0 L2D
  8869 = => 9 L2D
  1487 = => 0 L2D
  5274 = => 7 L2D
  0098 = => 7 L2D
  7861 = => 1 L2D
  1256 = => 7 L2D
  0901 = => 4 L2D
  5039 = => 8 L2D
  0350 = => 7 L2D
  8619 = => 0 L2D
  4662 = => 3 L2D
  5199 = => 7 L2D
  0669 = => 9 L2D
  3483 = => 2 L2D
  3911 = => 0 L2D
  9582 = => 6 L2D
  6524 = => 9 L2D
  7186 = => 6 L2D
  4815 = => 9 L2D
  6902 = => 7 L2D
  2144 = => 7 L2D
  5531 = => 7 L2D
  3330 = => 2 L2D
  0764 = => 7 L2D
  1225 = => 7 L2D
  4069 = => 8 L2D
  1320 = => 0 L2D
  9222 = => 4 L2D
  6389 = => 3 L2D
  1098 = => 1 L2D
  8609 = => 0 L2D
  2834 = => 7 L2D
  9002 = => 7 L2D
  0651 = => 3 L2D
  0899 = => 9 L2D
  0942 = => 3 L2D
  5334 = => 6 L2D
  2174 = => 5 L2D
  6730 = => 2 L2D
  6999 = => 7 L2D
  0452 = => 9 L2D
  7263 = => 9 L2D
  3426 = => 7 L2D
  8304 = => 3 L2D
  1268 = => 9 L2D
  8810 = => 0 L2D
  4743 = => 7 L2D
  6022 = => 8 L2D
  9670 = => 7 L2D
  9905 = => 7 L2D
  4565 = => 4 L2D
  7503 = => 9 L2D
  4809 = => 9 L2D
  9836 = => 6 L2D
  6043 = => 2 L2D
  7439 = => 0 L2D
  2688 = => 3 L2D
  3591 = => 3 L2D
  1198 = => 2 L2D
  4816 = => 7 L2D
  3818 = => 0 L2D
  7453 = => 9 L2D
  5312 = => 6 L2D
  0329 = => 2 L2D
  0151 = => 2 L2D
  9118 = => 4 L2D
  1012 = => 8 L2D
  0870 = => 8 L2D
  2626 = => 0 L2D
  9766 = => 1 L2D
  0874 = => 4 L2D
  0488 = => 9 L2D
  9236 = => 8 L2D
  7465 = => 8 L2D
  2428 = => 5 L2D
  3532 = => 6 L2D
  5725 = => 7 L2D
  1468 = => 7 L2D
  7650 = => 4 L2D
  2229 = => 4 L2D
  C9m9-A3(ty)u3
  ====
  ====


  L2D= 4

  KUNJUNGAN SOBAT SEMUA ADALAH SUATU KEHORMATAN
  YANG TAK TERHINGGA BAGI KAMI,,MARI CEK DAN ➯ HK RABO

 22. Prediksi Togel HK Rabu, 01 Desember 2021

  AI : 3567

  CB : 3 / 1

  Kepala : 123456789

  Ekor : 12345678

  LINE INVEST :
  11 12 13 14 15 16 17 18 21 22
  23 24 25 26 27 28 31 32 33 34
  35 36 37 38 41 42 43 44 45 46
  47 48 51 52 53 54 55 56 57 58
  61 62 63 64 65 66 67 68 71 72
  73 74 75 76 77 78 81 82 83 84
  85 86 87 88 91 92 93 94 95 96
  97 98

  TOP 2D :
  13 18 38 43 48 53 56 62 63 68 76 77 84 85 92 98

  CAD : BB

  Demikian prediksi dari kami.

  Jadikan Prediksi Kami Sebagai perbandingan dan bahan kolaborasi saja SALKOMSEL.
  http://angkasetan.net/

 23. Prediksi Togel HK Rabu, 01 Desember 2021

  Prediksi angka ikut : 0167
  Angka Kumat / Mati Gabung : 234589
  Colok Bebas 1 digit : 6666
  Colok Macau / Colok 2D : 04
  Angka Kembar : 00 11 66 77

  Pola aduan Prediksi Inves Ai VS Kumat

  —————————————
  0167 VS 234589 Bolak-Balik
  —————————————

  Angka Top 2D :
  08 13 15 63 64 68 72 73 74 75

  Jaga angka tardal dari Ai : 0489
  Tardal BBFS 4D 3D : 0134689

  Demikian prediksi dari kami.

  Semoga saja hasil penghitungan BLOGTOGEL.COM yang akan kita pecahkan dan dapat dilakukan pencocokan dengan prediksi anda.
  http://206.189.144.55/

 24. PREDIKSI HONGKONG RABU, 01 DESEMBER 21

  AI : 7043
  TUNGGAL : 7777777
  CB : 7 / 0
  TARDAL 4D 3D 2D : 70435912

  TOP INVEST
  70*74*73*71*72*07
  04*03*01*02*47*40
  43*41*42*37*30*34
  31*32*17*10*14*13
  12*27*20*24*23*21

  BOOOMMM
  70*07

  JAGA DEDEK KEMBAR
  77*00*44*33

  Ikuti Ajang Tebak Angka Berhadiah…

  Disini BozzQ ☞ http://detectiveangka.com

 25. Prediksi Hongkong Rabu, 01 Desember 2021

  AI : 1589

  CB : 6 / 3

  Kepala : 12345689

  Ekor : 01234568

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 18 20 21
  22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
  34 35 36 38 40 41 42 43 44 45
  46 48 50 51 52 53 54 55 56 58
  60 61 62 63 64 65 66 68 80 81
  82 83 84 85 86 88 90 91 92 93
  94 95 96 98

  TOP 2D :
  12 15 16 20 26 31 40 41 53 55 56 58 65 84 92 93

  Demikian prediksi dari kami.

  Untuk prediksi jitu lainnya dari JANDAKEMBAR, silakan kunjungi link berikut :
  http://jandakembar.org/

 26. HONGKONG RABU, 01 DESEMBER 2021

  AI ☞ 1270
  TUNGGAL ☞ 1
  CB ☞ 1 – 2

  POLA INVEST
  KE β˜› 1270943
  EK β˜› 1270943

  TOP ☞ 10*17*12*21*71*01

  ALWAYS TRYING TO BE THE BEST…

  🏦 Colek Guys 🏦 http://formula007.online 🏦

 27. PREDIKSI TOGEL HONGKONG, 01 DESEMBER 2021

  Prediksi togel Hongkong hari Rabu
  pencariangka.net
  Angka Main Hari Ini Untuk Hk Am : 4851
  Angka Wajib Hadir Di 2D untuk puluhan dan satuan
  Untuk Angka Ikut Hari Ini Ai : 6.2.7.9
  Angka Tidak gabung Hk 2D Hari ini : 0312
  untuk angka Di atas akurat 99%
  Hk Cb : 5
  Cm : 65
  Angka kuat 2D : 7x x7 6x x6
  Untuk Angka ikut Hk 4d
  pola 4d
  As : 560 VS Cop : 748
  2d kep : 851 VS Ekor : 679
  Untuk cadangan Di BB angka Di atas …….

  Kunjungi http://www.pencariangka.net/

 28. Prediksi Live Hongkong Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main :
  0 7 8 2

  Colok Bebas : 7 & 1
  Dasar : Besar
  BBFS : 0287961

  Angka Top 2D :
  89*82*12*28*61*26

  Angka Top 3D :
  670*982*807

  Saksikan Siaran Langsung Kami LIVE HK di http://www.livesgpcom.org/
  Utamakan Prediksi Sendiri
  Kami Tunggu Kunjungan Baliknya … Salam JP …

 29. Prediksi Hongkong 6D Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main : 162
  Colok Bebas : 4 & 5
  Kepala : 396
  Ekor : 5 & 6
  Angka 2D
  14, 20, 28, 35, 63, 71, 88, 93

  Prediksi SHIO – Tikus

  Sebaik nya di analisa dan di pangkas menurut prediksi all sobat semua !!!
  Jangan Lupa Utamakan Prediksi Sendiri Boss..
  Saksikan LIVE HK di http://www.paitowarnahk.net/
  Terima Kasih atas room nya,di harapkan kunjungan balik nya
  Salam sukses Selalu bos

 30. prediksi togel Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami.

  BBFS 7 Digit
  2539468

  AS : 6 9 5 4
  Kop : 9 3 2 8
  Boom 2D
  24 26 29 25
  62 68 64 69
  93 95 96 92
  84 83 85 82

  Boom 4D dan 3D
  6924 6926 6929 6925
  9362 9368 9364 9369
  5293 5295 5296 5292
  4884 4883 4885 4882

  Cadangan 2D
  86 84 83 81
  96 94 93 91
  56 54 53 51
  26 24 23 21

  Twin : 55 33 11
  CB : 2/5
  CM : 29/45
  CB : 294/945

  KAMI HANYA PENYEDIA PREDIKSI. INSTING ANDALAH YG PALING BERPERAN
  TRUS SEMANGAT SAMPAI JACKPOT
  TAANKS ROOMNYA BRO SEMOGA WANGI TERUS
  KUNJUNGI WEB KAMI http://rajapaito.today

 31. Berikut prediksi togel Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami.
  ANGKA MAIN : ***1567***

  COLOK BEBAS : *** 5 ***

  COLOK 2D : 15 – 50

  KUAT DIADU :

  TARDAK 2D : (( 356789 ))

  POLA 3D : 1XX, 2XX, 7XX

  TOP 2D :
  13*18*19*53*58*59*63*68*69*73*78*79 BB

  jangan lupa semangat ya broo .. santai dan yakin
  tanks bro buat lapaknya ..lancar terus yaa
  kunjungi lapak kita juga di http://sahabatpools.org

 32. Berikut Syair Live Draw Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami.
  KEPALA ON: 01246789
  EKOR ON : 0235678

  JUMLAH LN INVESTASI : 56
  00 02 03 05 06 07 08 10 12 13
  15 16 17 18 20 22 23 25 26 27
  28 40 42 43 45 46 47 48 60 62
  63 65 66 67 68 70 72 73 75 76
  77 78 80 82 83 85 86 87 88 90
  92 93 95 96 97 98

  JALUR SHIO ON : 2/4
  AI : 0249
  AM : 9287510

  JUMLAH LN TOP : 34
  02 03 05 06 07
  08 10 12 20 23
  25 26 27 28 40
  42 43 45 46 47
  48 60 62 70 72
  80 82 90 92 93
  95 96 97 98

  MANTAP ROOMNYA BRO…
  SEMOGA PADA JACKPOT YA
  KUNJUNGI WEB KAMI http://livedrawhk4d.com

 33. Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Berikut adalah rumusan dari kami untuk Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Ramalan Togel Hk 01 Desember 2021
  Pasaran Rabu Legi
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  25689
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  24-44
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  0134568
  0124569
  0124679
  0125789
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  1027639
  4837602
  8429516
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0234678
  1234578
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  0123589
  0135789
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  00 01 03 04 07 10 12 14 20 24 25 28 29 32 33
  34 37 39 40 41 48 51 52 53 56 59 60 61 69 71
  72 74 76 79 80 83 85 92 94
  LN Utama 19
  02*06*08*11*13*18*19*23*27*30*44*50*58*63*65
  *66*68*75*78*81*88*89*95
  LN Cadangan 38
  05*09*15*16*22*26*31*35*36*38*42*43*45*46*47
  *49*54*55*57*62*64*67*70*73*77*82*84*86*87*90
  *91*93*96*97*98*99

  KUNJUNGI WEB KAMI SEMOGA JP ALAMAT WEB DI BAWAH INI!
  https://tarikanpaito.net/

 34. Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Berikut adalah rumusan dari kami untuk Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main : 4 3 5 8

  BBFS : 7 5 3 8 9 4

  Colok Bebas : 5 / 3 / 4 / 8

  Colok 2D : 54 / 43 / 48 / 45

  3D : 943 / 795 / 579 / 384

  SEMOGA MENANG BESAR JANGAN LUPA KUNJUNGI WEB KAMI LINK DI BAWAH INI!
  https://aplikasitogel.net/

 35. Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Rumusan HK Rabu, 01 Desember 2021

  Angka Main :
  9087 vs 2346

  Angka Top 2D :
  62*86*74*64*24*84*67*02*68*20*39*26

  Colok : 8 / 6
  Kepala : 9 / 2 / 4
  Ekor : 0 / 7 / 3

  SEMOGA BERUNTUNG DAN KUNJUNGI WEB KAMI DIBAWAH!
  https://polatarung.net/

 36. Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Berikut adalah rumusan dari kami untuk Prediksi HK Rabu, 01 Desember 2021

  Ramalan Togel Hk 01 Desember 2021
  Pasaran Rabu Legi
  Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa
  02456
  Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa
  24-44
  Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian
  1345789
  1234679
  0123478
  1234589
  Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian
  6054398
  6493728
  3150946
  Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian
  0156789
  0134569
  Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian
  1234567
  0134569
  Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian
  04 06 08 12 13 19 20 25 28 29 31 33 34 39 41
  42 45 49 50 55 58 60 61 65 68 70 75 76 79 82
  83 85 86 89 92 93 94 98 99
  LN Utama 19
  00*01*02*05*09*10*11*14*21*51*54*56*59*62*63
  *67*74*77*78*84*87*88*96
  LN Cadangan 38
  03*07*15*16*17*18*22*23*24*26*27*30*32*35*36
  *37*38*40*43*44*46*47*52*53*57*64*66*69*71*72
  *73*80*81*91*95*97

  SEMOGA JP BESAR DAN KUNJUNGI WEB KAMI LINK DI BAWAH INI!
  https://rumusnet.com/

 37. Ai 2D HK

  1012 = 79
  0870 = 24
  2626 = 68
  9766 = 24
  0874 = 80
  0488 = 68
  9236 = 35
  7465 = 24
  2428 = 35
  3532 = 35
  5725 = 46
  1468 = 57
  7650 = 24
  2229 = 35

  MAKASIH TEMPAT NYA ADMIN !!!
  SILAHKAN MAMPIR DI WEB KAMI

  INGINJP
  https://103.153.2.159

  (U.P.S)

 38. Prediksi Syair Hk Rabu, 01 Desember 2021 dari kami,

  AI : 1459

  CB : 5 / 2

  Kepala : 12345689

  Ekor : 01234568

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 18 20 21
  22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
  34 35 36 38 40 41 42 43 44 45
  46 48 50 51 52 53 54 55 56 58
  60 61 62 63 64 65 66 68 80 81
  82 83 84 85 86 88 90 91 92 93
  94 95 96 98

  TOP 2D :
  13 15 22 26 28 30 43 50 53 55 58 81 85 86 91 98

  Tetap mengutamakan prediksi sendiri guys…
  Jangan Lupa Mampir ke lapak kami Bos di http://syairhk.cc/
  Terimakasih atas Roomnya dan di tunggu kunjungan baliknya Guyss..

 39. Prediksi Togel HK Rabu, 01 Desember 2021 dari kami,

  Kepala ON: 23456789
  Ekor ON : 0124567

  Jumlah LN Investasi : 56
  20 21 22 24 25 26 27 30 31 32
  34 35 36 37 40 41 42 44 45 46
  47 50 51 52 54 55 56 57 60 61
  62 64 65 66 67 70 71 72 74 75
  76 77 80 81 82 84 85 86 87 90
  91 92 94 95 96 97

  Jalur Shio On : 2/5
  AI : 2468
  AM : 2495613

  Jumlah LN TOP : 37
  20 21 24 25 26
  27 32 34 36 40
  41 42 45 46 47
  52 54 56 60 61
  62 64 65 67 72
  74 76 80 81 82
  84 85 86 87 92
  94 96

  BIAR MIKIRNYA ENTENG KITA KASIH PREDIKSI
  MOGA MOGA KENA BRO
  lapaknya mantap om. rame terus yaa
  kunjungi website kita
  http://pencarihoki.us/

 40. Prediksi Togel HK Rabu, 01 Desember 2021 dari kami,

  Angka Main : 4567
  Angka Ikut : 1328
  Colok Makau : 67 / 13
  Colok Bebas : 6 / 7
  As : 671
  Kop : 7
  Kepala : 2/4
  Ekor : 562
  Pola 3D : 6xx / 7xx / 3xx
  TOP JITU 2D :
  41*43*42*48*51
  53*52*58*61*63
  62*68*71*73*78

  ini prediksi jitu dari kami tetap gunakan prediksi sendiri bro
  karna ini hanya prediksi membantu keyakinan anda untuk memasang
  roomnya oke ni.moga jackpot terus bro.

  kunjungi website kami http://syairwla.info/

 41. 2D HONGKONG

  8304 = 468
  1268 = 802
  8810 = 913
  4743 = 246
  6022 = 357
  9670 = 579
  9905 = 680
  4565 = 024
  7503 = 802
  4809 = 680
  9836 = 468
  6043 = 579
  7439 = 680
  2688 = 579
  3591 = 791
  1198 = 468
  4816 = 680
  3818 = 913
  7453 = 802
  5312 = 246
  0329 = 579
  0151 = 802
  9118 = 791
  1012 = 246 *
  0870 = 802
  2626 = 680
  9766 = 246
  0874 = 024 t
  0488 = 468
  9236 = 468
  7465 = 802
  2428 = 468 *
  3532 = 246
  5725 = 246
  1468 = 913 *
  7650 = 913
  2229 = 468

  Thanks atas lapaknya sob…
  RUMUS LENGKAP ada di :

  DUAANGKA
  https://94.237.125.141

  => NEW !!!
  TELAH TERSEDIA PREDIKSI HARIAN UNTUK PASARAN :
  * CAMBODIA POOLS
  * BULLSEYE POOLS

 42. Berikut Prerediksi Togel Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami.
  Kepala ON: 12345689
  Ekor ON : 01356789

  Jumlah LN Investasi : 64
  10 11 13 15 16 17 18 19 20 21
  23 25 26 27 28 29 30 31 33 35
  36 37 38 39 40 41 43 45 46 47
  48 49 50 51 53 55 56 57 58 59
  60 61 63 65 66 67 68 69 80 81
  83 85 86 87 88 89 90 91 93 95
  96 97 98 99

  Jalur Shio On : 1/5
  AI : 2359
  AM : 2695734

  Jumlah LN TOP : 41
  13 15 19 20 21
  23 25 26 27 28
  29 30 31 35 36
  37 38 39 43 45
  49 50 51 53 56
  57 58 59 63 65
  69 83 85 89 90
  91 93 95 96 97
  98

  berusaha terus tetap semangat om
  moga moga jackpot ya
  tanks roomnya
  kunjungi web kami http://perawantogel.org

 43. Prediksi syair hk Rabu, 01 Desember 2021 dari kami,

  AI : 0136

  CB : 6 / 0

  Kepala : 12345689

  Ekor : 01234568

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 18 20 21
  22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
  34 35 36 38 40 41 42 43 44 45
  46 48 50 51 52 53 54 55 56 58
  60 61 62 63 64 65 66 68 80 81
  82 83 84 85 86 88 90 91 92 93
  94 95 96 98

  TOP 2D :
  11 12 20 21 36 40 46 48 51 54 56 58 60 63 85 98

  Tetap Utamakan Prediksi Sendiri

  Jangan Lupa Saksikan LIVE DRAW HONGKONG di http://livedrawhongkongpools.org/
  Di tunggu Kunjungan Selanjutnya.. Terimakasih.

 44. Prediksi Hongkong Rabu, 01 Desember 2021 dari kami

  Angka Main : ***3478***

  Colok Bebas : *** 8 ***

  Colok 2d : 58 – 89

  Kuat Diadu :

  Tardak 2d : (( 146789 ))

  Pola 3d : 3XX, 7XX, 8XX

  Top 2d :
  31*36*39*41*46*49*71*76*79*81*86*89 bb

  SELALU SEMANGAT.JACKPOT TERUS
  PREDIKSI KAMI AKAN SELALU ADA BUAT KALIAN
  CEK CEK DI ROOM KAMI
  http://livehkg.com

 45. Syair Pandawa Hongkong Rabu, 01 Desember 2021 dari kami,

  AI : 0356

  CB : 2 / 1

  Kepala : 12345679

  Ekor : 01234567

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 17 20 21
  22 23 24 25 26 27 30 31 32 33
  34 35 36 37 40 41 42 43 44 45
  46 47 50 51 52 53 54 55 56 57
  60 61 62 63 64 65 66 67 70 71
  72 73 74 75 76 77 90 91 92 93
  94 95 96 97

  TOP 2D :
  11 16 24 34 36 37 43 43 44 44 44 50 51 61 62 67

  SELALU OPTIMIS BRO . INI PREDIKSI AGAR KALIAN TAMBAH OKEE
  TANKS ROOMNYA OM .. RAME TERUS YAA
  ROOMNYA KAMI DI
  http://syairpandawa.info/

 46. HK RABU

  AI HARIAN

  9236 = AI >>> 5
  7465 = AI >>> 8
  2428 = AI >>> 3
  3532 = AI >>> 2
  5725 = AI >>> 8
  1468 = AI >>> 5
  7650 = AI >>> 2
  2229 = AI >>> 6

  KEY = K4.ml+E2.mb(ml)

  =============

  AI HARIAN

  9236 = AI >>> 6
  7465 = AI >>> 2
  2428 = AI >>> 3
  3532 = AI >>> 2
  5725 = AI >>> 8
  1468 = AI >>> 5
  7650 = AI >>> 9
  2229 = AI >>> 3

  KEY = K4+E8(m9)

  Patah 2x langsung diganti dengan yang baru.

  Utamakan prediksi sendiri ya..

  selengkapnya klik =>> https://173.82.126.200/hk-rabu/

 47. Berikut adalah Prediksi dari kami Hongkong Rabu,01 Desember 2021
  AI : 0359

  CB : 1 /

  KEPALA : 12345689

  EKOR : 01234568

  LINE INVEST :
  10 11 12 13 14 15 16 18 20 21
  22 23 24 25 26 28 30 31 32 33
  34 35 36 38 40 41 42 43 44 45
  46 48 50 51 52 53 54 55 56 58
  60 61 62 63 64 65 66 68 80 81
  82 83 84 85 86 88 90 91 92 93
  94 95 96 98

  TOP 2D :
  12 15 25 28 30 40 45 48 51 53 56 64 66 81 83 88

  SELALU OPTIMIS BRO . INI PREDIKSI AGAR KALIAN TAMBAH OKEE
  TANKS ROOMNYA OM .. RAME TERUS YAA
  ROOMNYA KAMI DI
  http://pencarihoky.net

 48. Prediksi Hongkong Rabu, 01 Desember 2021 dari kami

  Angka Main : 1 8 7 2
  Colok Bebas : 9
  Angka Top : 7
  Prediksi 4d : 6 1 8 2
  Prediksi 3d : 7 9 8
  Kepala : 3 7
  Ekor : 7 1
  Tebak Besar / Kecil : Besar
  Tebak Genap / Ganjil : Ganjil
  Shio : Kuda

  BIAR MIKIRNYA ENTENG KITA KASIH PREDIKSI
  MOGA MOGA KENA BRO
  lapaknya mantap om. rame terus yaa
  kunjungi website kita
  http://madgrowi.com

 49. 0329 ✲ Ai ✲ 058
  0151 ✲ Ai ✲ 381
  9118 ✲ Ai ✲ 270
  1012 ✲ Ai ✲ 270
  0870 ✲ Ai ✲ 169
  2626 ✲ Ai ✲ 169
  9766 ✲ Ai ✲ 725
  0874 ✲ Ai ✲ 836
  0488 ✲ Ai ✲ 169
  9236 ✲ Ai ✲ 169
  7465 ✲ Ai ✲ 836
  2428 ✲ Ai ✲ 492
  3532 ✲ Ai ✲ 270
  5725 ✲ Ai ✲ 169
  1468 ✲ Ai ✲ 058
  7650 ✲ Ai ✲ 270
  2229 ✲ Ai ✲ 381

  ✰✰✰✰✰✰

  3591 ✲ Ai ✲ 128
  1198 ✲ Ai ✲ 017
  4816 ✲ Ai ✲ 128
  3818 ✲ Ai ✲ 239
  7453 ✲ Ai ✲ 017
  5312 ✲ Ai ✲ 562
  0329 ✲ Ai ✲ 451
  0151 ✲ Ai ✲ 451
  9118 ✲ Ai ✲ 239
  1012 ✲ Ai ✲ 017
  0870 ✲ Ai ✲ 239
  2626 ✲ Ai ✲ 673
  9766 ✲ Ai ✲ 784
  0874 ✲ Ai ✲ 128
  0488 ✲ Ai ✲ 340
  9236 ✲ Ai ✲ 451
  7465 ✲ xx ✲ 906
  2428 ✲ Ai ✲ 673
  3532 ✲ xx ✲ 673
  5725 ✲ Ai ✲ 784
  1468 ✲ Ai ✲ 562
  7650 ✲ Ai ✲ 239
  2229 ✲ Ai ✲ 017

  http://45.77.47.182/

 50. Berikut prediksi togel Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami.
  BBFS 4D 2D 3D: 7815640
  AI : 7850
  CB : 1

  Line Invest 49 Line

  77*78*71*75*76*74*70*87
  88*81*85*86*84*80*17*18
  11*15*16*14*10*57*58*51
  55*56*54*50*67*68*61*65
  66*64*60*47*48*41*45*46
  44*40*07*08*01*05*06*04*00*

  Top Line 10 Line

  81*80*17*15*14*58*47*41*46*07

  prediksi dari kami yang udah terpercaya,
  terpecah,dan pokoknya sudah lah… semoga jp ya bossku
  tanks roomnya.. kunjungi juga web kami di http://datalengkap.net

 51. Prediksi Togel Hongkong Rabu 01 Desember 2021 dari kami

  AI : 0345

  CB : 8 /

  Kepala : 13456789

  Ekor : 01345678

  LINE INVEST :
  10 11 13 14 15 16 17 18 30 31
  33 34 35 36 37 38 40 41 43 44
  45 46 47 48 50 51 53 54 55 56
  57 58 60 61 63 64 65 66 67 68
  70 71 73 74 75 76 77 78 80 81
  83 84 85 86 87 88 90 91 93 94
  95 96 97 98

  TOP 2D :
  14 33 35 40 44 47 57 64 70 74 80 84 86 87 91 96

  SEMOGA KALIAN SELALU JACKPOT BROO
  ROOMNYA OKE OM.. MOGA RAME TERUS
  LIAT LIAT DI ROOM KITA DI
  http://pencaritogel.com

 52. HK CT 2D

  9836 :98735 CT
  6043 :32179 CT
  7439 :32179 CT-
  2688 :54391 CT
  3591 :76513 CT-
  1198 :76513 CT
  4816 :32179 CT
  3818 :76513 CT
  7453 :87624 CT
  5312 :21068 CT
  0329 :32179 CT
  0151 :98735 CT
  9118 :21068 CT
  1012 :87624 CT
  0870 :65402 CT
  2626 :65402 CT
  9766 :76513 CT
  0874 :21068 CT
  0488 :21068 CT
  9236 :21068 CT
  7465 :65402 CT
  2428 :76513 CT
  3532 :65402 CT
  5725 :21068 CT
  1468 :21068 CT
  7650 :32179 CT
  2229 :10957 CT
  J+E8+C8ix.ML+SASA
  =======
  http://ceperprediction.net/togel-hk-rabu/

 53. HONGKONG RABU

  AI : 1 2 3 4

  CB : 4

  CM : 3 4

  TOP 36 LINE 2D

  K : 0 1 2 3 4 7

  E : 0 1 2 3 4 7

  UPS KAWAN YES…

  http://168.235.104.93

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *